God Jul från God Juridik!

På God Juridik har vi haft ett spännande första år under vilket vi arbetat med många olika sorts ärenden såsom återkrav av sjukpenning, merkostnadsersättning, handikapparkeringstillstånd, skadestånd inom försäkring, godmanskap, bostad med särskild service, bostadsanpassning, särskilt boende enligt LSS, arvskifte, testamente, äktenskapsförord, gåvobrev, framtidsfullmakter, bestridande hos Kronofogden och naturligtvis personlig assistans och assistansersättning. Det har varit ett roligt och lärorikt år!

Vi har även haft förmånen att få föreläsa på KUI:s LSS-konferens där vi kunde konstatera att LSS i allra högsta grad är ett område som engagerar.

Vi ser fram emot 2020 med försiktig framtidstro. Regeringen verkar villiga att stå fast vid att åtminstone inte försämra rättsläget för de funktionsnedsatta i behov av personlig assistans. Efter åratal av gradvis nedmontering av assistansen är detta välkommet.

Behöver du vår hjälp är du alltid välkommen att kontakta oss. Är du kund eller medarbetare i något av våra företag får du ett extra förmånligt pris.

Vi jurister på God Juridik vill passa på att önska er alla en riktigt
God Jul & ett Gott Nytt År!

Gruppbild med våra jurister

/Linda Bergstrand, Karin Ståhlnacke, Ann-Marie Stolberg, Maria von Sydow och Maria Sjöblom

 

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla då info@godjuridik.se 

Regeringen backar gällande lagförslag om assistans

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen har mött massiv kritik gällande sitt lagförslag som riskerade att befästa de senaste årens strikta rättspraxis, enligt vilken ett grundläggande behov är assistansgrundande endast ”till den del behovet är av mycket privat och integritetskänslig karaktär”.

Igår kväll meddelade socialminister Lena Hallengren till TT att regeringen kommer backa gällande förslaget. Lena Hallengren menar att regeringens avsikt inte varit att skärpa praxis eller försvåra för någon som har rätt till assistans och meddelar att juristerna i departementet fått i uppdrag att komma med en annan lösning. Regeringen tänker inte hålla fast vid något som kan befästa rättspraxis. 

Jag vill så gärna tro gott om såväl Lena Hallengren som regeringen, men kan samtidigt inte förstå motivet till att justera lagtexten i denna del, om det inte var just att försvåra för den som söker och är i behov av assistans.

Jag är till exempel mycket tveksam till att det finns några delar av ett duschmoment eller toalettbesök som inte är av privat och integritetskänslig karaktär. Ändå kapar ofta Försäkringskassan och kommunen halva den yrkade tiden för dessa behov.

Rimligare, med hänsyn till att regeringen uttryckt i januariöverenskommelsen att alla som har rätt till stöd ska få det, hade väl varit att i lagtext befästa att de grundläggande behoven, såsom de nämns i lagtexten, ska beaktas i sin helhet? Det var trots allt det som var lagens intention.

Regeringen har alla möjligheter att göra om och göra rätt. Frågan är väl bara om de verkligen vill det?

/Linda Bergstrand, jurist på God Juridik och God Assistans

Vill du komma i kontakt med mig? Mejla då linda.bergstrand@godjuridik.se