Personlig assistans

Att söka personlig assistans kan vara svårt. Är du eller ditt barn berättigad till assistans? Hur fyller du i en ansökan? Hur tolkar du svaret och vad händer om du behöver överklaga? Att prata myndigheternas språk är inte alltid lätt. Vi hjälper dig genom hela processen och säkerställer att du får den assistans du har rätt till.

Låt oss hjälpa dig!

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Fyll i formuläret eller slå oss en signal på 010-405 55 40. Våra klienter har alltid en timmes gratis rådgivning.

  Vem har rätt till personlig assistans?

  Rätten till personlig assistans baseras på tillhörighet till personkrets enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. De tre personkretsarna är:

  Därefter görs en bedömning avseende de grundläggande behoven. Uppgår dessa till en viss nivå har den enskilde rätt till assistans för samtliga personliga hjälpbehov.

  Group 828

  Snabbfakta:

  Vem får assistansersättning?

  Försäkringskassan beviljar assistansersättning till dig som behöver stöd och hjälp med dina grundläggande behov. Med grundläggande behov menas: andning, personlig hygien, måltider, sondmatning, av- och påklädning, kommunikation med andra, stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom, och stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa. Om den enskilde på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att han eller hon själv ska klara att tillgodose ett grundläggande behov ska sådana insatser beaktas som en del av hjälpen med det grundläggande behovet. För att få rätt till assistansersättning från Försäkringskassan måste de grundläggande behoven uppgå till minst 20 timmar per vecka. Understiger de grundläggande behoven 20 timmar kan du ändå ha rätt till personlig assistans från kommunen.
  Kontakta oss idag

  Tio olika typer av stöd genom LSS

  I LSS finns det tio olika typer av hjälp och stöd för dig som tillhör lagens personkrets. Du kan få stöd med följande:

  1. Rådgivning och annat personligt stöd.
  2. Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans.
  3. Ledsagarservice.
  4. Kontaktperson.
  5. Avlösarservice i hemmet.
  6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
  7. Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år.
  8. Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
  9. Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen.
  10. Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.

  Vad har du rätt till och vilket stöd kan du få? Tillsammans tittar vi på dina behov och skriver en ansökan så att det blir rätt från början utan risk för tidskrävande kompletteringar.

  Så ansöker du om personlig assistans

  För att ansöka om personlig assistans behöver du en rad intyg, men du behöver också förbereda dig på personliga och privata frågor. Att ansöka om personlig assistans kan vara prövande på flera plan, både administrativt och emotionellt. Här kommer en lista på grundläggande dokument du behöver ordna.

  Läkarutlåtande

  För att ansöka om personlig assistans behöver du ett tydligt läkarutlåtande som styrker din funktionsnedsättning och funktionsnedsättningens varaktighet. Be din läkare fylla i formuläret ”Läkarutlåtande för assistansersättning” som går att hitta på Försäkringskassans hemsida.

  ADL-intyg

  Komplettera läkarutlåtandet med ett ADL-intyg. ADL står för ”Aktiviteter i Dagliga Livet”. Intyget skrivs av en arbetsterapeut efter att ha observerat dig i ditt hem. Intyget ska innehålla information om hur du klarar av din vardag, såsom personlig hygien, av- och påklädning, måltider, med mera.

  Bostadsanpassning/hjälpmedel

  Behöver du anpassa ditt hem efter din funktionsnedsättning eller har du behov av dubbel assistans? I så fall behöver du ett intyg gällande bostadsanpassning och/eller en hjälpmedelsförteckning.

  Egenvårdsintyg

  Angränsar ditt hjälpbehov till sjukvårdande insatser? Hjälp med medicinering, ortoser, sondmatning, trakeostomi eller slemsug är exempel på insatser som sjukvården ofta bedömer är egenvård. Om du har ett sådant hjälpbehov kommer du att behöva ett egenvårdsintyg från ansvarig läkare som styrker att hjälpbehovet är egenvård. I annat fall riskeras det att bedömas som sjukvård, vilket inte är assistansgrundande.

  Förbered dig på personliga frågor

  Du behöver förbereda dig på integritetsnära frågor kring ditt hjälpbehov och vardag. Andra saker du måste fundera på är ungefär hur lång tid tar varje moment som du behöver hjälp med.

  Skicka in din ansökan

  Ansökan kan ställas till din kommun och/eller till Försäkringskassan på nätet. Myndigheterna gör var sin utredning och kan komma fram till olika bedömningar.

  Om du skickar handlingar till oss via e-post föredrar vi att du skickar dem i PDF-format. Har du inte tillgång till en scanner kan du använda mobilens kamerafunktion i kombination med en app, t ex Scanner Pro eller Office Lens. Du kan annars posta dina handlingar till oss. Du hittar adressen till våra kontor här.

  Allt detta hjälper vi dig med!

   

  Personlig assistent hjälper kvinna med filt

  Alla har rätt att leva ett fullvärdigt och rikt liv oavsett funktionsnedsättning.

  Priser/Arvode

  Vår timkostnad är 1875 kronor inklusive moms för 2023. Vi erbjuder våra klienter gratis rådgivning första timmen och därefter lämnar vi en offert för ytterligare arbete. Du kan få ett fast pris om du vill. Är du kund hos God Assistans, God Omsorg eller är anställd inom något av bolagen får du rabatt.

  Kontakta oss för mer information.

  Erbjudande till assistansbolag

  Juridisk rådgivning till assistansbolag

  Har ni ett assistansbolag och är i behov av regelbunden eller tillfällig juridisk hjälp så kan ni anlita oss.

  Vi är specialister inom assistansområdet och kan hjälpa er med allt från allmänna frågor om assistans till tolkning av beslut, ansökan om tillfälligt utökad assistans, hjälp vid muntlig förhandling etc. Vi skräddarsyr hjälpen utifrån era behov. Vi finns i hela landet.

  Timtaxan är 1500 kronor exklusive moms för 2023.

  Utbildningsbehov?

  Vi kan även bistå med skräddarsydda utbildningsinsatser hel- eller halvdag. Utbildning kan ges digitalt eller fysiskt. Kontakta oss för offert.

  Referens från en assistansanordare

  Vi har väldigt bra erfarenhet av God Juridik, en god professionell approach och väl utfört arbete. Varje gång vi tagit hjälp av God Juridik så får vi snabb återkoppling och en god kommunikation vilket uppskattas enormt.

  Jag kan varmt rekommendera alla att använda sig av God Juridiks tjänster.”

  Fredrik Persson
  VD, Självklarhets Assistans AB

  Frågor och svar om personlig assistans

  Det är en bedömningsfråga, ibland kan du både överklaga och ansöka på nytt samtidigt. Vi ser över hela ditt ärende och tar exempelvis ställning till om det medicinska underlaget behöver kompletteras. Vi erbjuder en timmes gratis rådgivning för våra klienter. Välkommen att höra av dig till våra jurister för rådgivning.

  Ja det kan du, hör av dig till oss så hjälper vi dig med detta.

  Tillsammans går vi igenom ditt hjälpbehov och det medicinska underlaget och gör en samlad bedömning av ditt behov. Självklart hjälper vi dig även med ansökan. Vi erbjuder alltid en timmes gratis rådgivning till våra klienter. Välkommen att höra av dig till våra jurister för rådgivning.