Våra jurister föreläser på LSS-konferens!

Idag fick två av våra jurister, Maria Sjöblom och Linda Bergstrand, den stora äran att öppna KUI:s rikskonferens ”Kvalitet inom LSS-verksamhet 2019” i Stockholm.

Föreläsningen handlade om framtiden inom LSS i allmänhet och den personliga assistansen i synnerhet. Den berörde ämnen såsom rättspraxis utveckling över tid, den politiska utvecklingen, LSS-utredningen och januariöverenskommelsen.

Det var roligt att möta så många engagerade deltagare och många uttryckte att det behövs än mer engagemang för dessa frågor, vilket vi naturligtvis instämmer i!

Vill ni boka oss som föreläsare eller utbildare är ni varmt välkomna att kontakta oss via e-post: linda.bergstrand@godjuridik.se