Personlig Assistans

Våra erfarna jurister hjälper dig gärna att bedöma om just du eller ditt barn har rätt till personlig assistans. Tillsammans med våra jurister går ni igenom ditt eller barnets hjälpbehov och skickar in en ansökan om personlig assistans. Kanske har du redan fått ett beslut om personlig assistans som du inte är nöjd med? I så fall kan våra jurister hjälpa dig att överklaga beslutet.

Personlig assistent hjälper kvinna med filt

”Vi vill kunna hjälpa andra
att få förutsättningar att leva ett fullvärdigt liv oavsett funktionsnedsättning.”

Tre personkretsar

För att beviljas personlig assistans är en förutsättning att du tillhör en personkrets enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du kan ansöka om stöd om du har:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen
Group 828

Assistansersättning

För att få assistansersättning från Försäkringskassan behöver dina grundläggande behov (personlig hygien, måltider, av- och påklädning, kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade) överstiga 20 timmar per vecka. 

Vad krävs för ansökan om personlig assistans?

För att ansöka om personlig assistans behöver du ett tydligt läkarutlåtande som styrker din funktionsnedsättning och funktionsnedsättningens varaktighet. Be gärna din läkare fylla i formuläret ”Läkarutlåtande för assistansersättning” som går att hitta på Försäkringskassans hemsida.

Det är bra att komplettera läkarutlåtandet med ett ADL-intyg. ADL står för ”Aktiviteter i Dagliga Livet”. Det är en arbetsterapeut som skriver detta intyg efter att ha observerat dig i ditt hem. Intyget ska innehålla information om hur du klarar av din dagliga livsföring, såsom personlig hygien, av- och påklädning, måltider med mera. Har du behov av dubbel assistans kommer du att behöva ett intyg gällande bostadsanpassning och/eller en hjälpmedelsförteckning. Angränsar ditt hjälpbehov till sjukvårdande insatser exempelvis om du har gastrostomi, trakeostomi eller slemsug kommer du att behöva ett egenvårdsintyg som styrker huruvida insatsen utförs som egenvård eller sjukvård.

Du behöver förbereda dig på integritetsnära frågor avseende ditt hjälpbehov och fundera ut ungefär hur lång tid varje moment som du behöver hjälp med tar.

Ansökan kan ställas till din kommun och/eller till Försäkringskassan. Myndigheterna gör var sin utredning och kan komma fram till olika bedömningar. För att få assistansersättning från Försäkringskassan behöver dina grundläggande behov (andning, personlig hygien, måltider, av- och påklädning, kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade) överstiga 20 timmar per vecka. Kommunen har inte en fastställd gräns för de grundläggande behoven, men det krävs naturligtvis en viss omfattning ändå för att beviljas personlig assistans från kommunen.

Allt detta kan vi hjälpa dig med!

 

Om du vill skicka handlingar till oss via e-post
Om du skickar handlingar till oss via e-post föredrar vi att du skickar dem i PDF-format. Har du inte tillgång till en scanner kan du använda mobilens kamerafunktion i kombination med en app, t ex Scanner Pro eller Office Lens. Du kan annars posta dina handlingar till oss. Du hittar adressen till våra kontor här.

Låt oss hjälpa dig!

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Fyll i formuläret eller slå oss en signal på 010-405 55 40. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

Priser/Arvode

Vår timkostnad motsvarar rättshjälpstaxan, 1755 kronor inklusive moms för 2020. Vi erbjuder gratis rådgivning första timmen och därefter lämnas en offert för ytterligare arbete. Vi kan erbjuda fast pris om så önskas.

Är du kund hos God Assistans eller God Omsorg, alternativt är anställd inom något av bolagen får du rabatt. Kostnaden för utbildning varierar beroende på omfattning och avstånd.

Kontakta oss för mer information och/eller en offert. 


Erbjudande till assistansbolag - prenumerera på en jurist​

Konsultavtalserbjudande – prenumerera på en jurist

Vi erbjuder juridisk rådgivning till ert assistansbolag. Ni får juridisk rådgivning 5 timmar per månad, men betalar endast för 4 timmar.

Detta ingår: Ring vår jurist som är specialist inom assistansområdet som hjälper er med allt från allmänna frågor om assistans till tolkning av beslut, ansökan om tillfälligt utökad assistans, hjälp vid muntlig förhandling etc. Vi skräddarsyr hjälpen utifrån era behov. 

Istället för 7020 kronor betalar ni endast 5616 konor exklusive moms per månad för denna tjänst. För tid utöver överenskommelse debiteras ordinarie timtaxa.

Låna en jurist emellanåt

Alternativt kan vi erbjuda våra tjänster till ordinarie timtaxa vid tillfälliga behov. Timtaxan är 1404 kronor exklusive moms för 2020.

Utbildningsbehov?

Vi kan även bistå med skräddarsydda utbildningsinsatser hel- eller halvdag. Kontakta oss för offert.

Referens från en assistansanordare

”Vi har väldigt bra erfarenhet av God Juridik, en god professionell approach och väl utfört arbete. Varje gång vi tagit hjälp av God Juridik så får vi snabb återkoppling och en god kommunikation vilket uppskattas enormt.

Jag kan varmt rekommendera alla att använda sig av God Juridiks tjänster.

Med vänlig hälsning,
Fredrik Persson
VD
Självklarhets Assistans AB”

Frågor och svar

Välkommen att höra av dig till våra jurister för rådgivning. Vi ser över hela ditt ärende och tar exempelvis ställning till om det medicinska underlaget behöver kompletteras. Ibland kan man både överklaga och ansöka på nytt samtidigt. Vi erbjuder alltid 1 timmes gratis rådgivning.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig med detta.

Välkommen att höra av dig till våra jurister för rådgivning. Vi går igenom ditt hjälpbehov och det medicinska underlaget och gör en samlad bedömning. Vi erbjuder alltid 1 timmes gratis rådgivning.