Utbildning

God Juridiks jurister utbildar och föreläser regelbundet. Vi erbjuder kompetenshöjande utbildningar inom våra specialiseringsområden gentemot kommuner och privata företag. Vi är vana vid att anpassa innehållet i utbildningarna efter önskemål och kompetensnivå hos vår beställare.

Vidare erbjuder vi även juridisk handledning till privata assistansbolag som inte har anställt egna jurister. Vi bistår oftast som konsulter i svåra ärenden eller som juridiska ombud vid muntliga förhandlingar.

Frågor rörande personlig assistans, familjerätt och socialrätt är ofta av en komplicerad karaktär och dessa ska tolkas i enlighet med aktuell lagstiftning och praxis.

Vi kan även bistå med stöd och utveckling av kvalitetsledningssystem, vara behjälpliga med anmälningar gällande lex Sarah samt tillståndsansökningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Exempel på föreläsningstillfällen där God Juridiks jurister anlitats hittar du här:

https://www.kui.se/foretagsutbildning/lss/rikskonferens-kvalitet-lss-verksamhet-2019/

Låt oss hjälpa dig!

Kontakta oss gärna och berätta om just ert behov så erbjuder vi dig en offert anpassad utifrån era förutsättningar.

    Priser/Arvode

    Vår timkostnad är 1500 kronor exklusive moms för 2023. Vi erbjuder våra klienter gratis rådgivning första timmen och därefter lämnas en offert för ytterligare arbete. Vi kan erbjuda fast pris om så önskas.

    Är du kund hos God Assistans eller God Omsorg, alternativt är anställd inom något av bolagen får du rabatt. Kostnaden för utbildning varierar beroende på omfattning och avstånd.