Positiv dom gällande föräldraavdrag

Maria Sjöholm God Juridik
Innan jul meddelade Kammarrätten i Sundsvall ett efterlängtat besked i mål 2106-23 där vår jurist Maria Sjöblom var ombud för den enskilde. Kammarrätten fastslog att föräldraavdrag ska förstås så att all tid för grundläggande behov, även till exempel dusch och bad som alla fyraåringar behöver hjälp med, ska räknas med innan föräldraavdraget görs.
Detta är en av de första kammarrättsdomarna som kommit sedan införandet av föräldraavdrag och är ett mycket viktigt avgörande. Förhoppningsvis kommer det att leda till att fler barn får rätt till assistans igen utan att de ska bli utsatta för dubbla föräldraavdrag, vilket är något som vi sett att Försäkringskassan och kommunerna har gjort.
Domen har även uppmärksammats på flera håll, här kan ni läsa mer analyser om avgörandet och vad det innebär:

Beslut från Justitieombudsmannen

Hur många assistansberättigade har felaktigt förlorat sin assistansersättning för att Försäkringskassan har gömt underlag?
Vår jurist Linda Olofsson är ansvarig för en JO-anmälan mot Försäkringskassan.
JO kritiserar nu Försäkringskassan för handläggning som står i strid med grundlagskravet att agera sakligt och objektivt. JO skriver bl.a. att Försäkringskassans hantering ”får det att framstå som att myndigheten undanhåller underlag och verkar i det fördolda”.
Det kan finnas massor av enskilda assistansberättigade som har fått sin assistansersättning minskad eller helt indragen utan att få ta del av allt underlag. Många kan dessutom ha fått återkrav som följd av de felaktiga besluten.
Läs Lindas egen artikel i länken om vad som ledde fram till JO-anmälan, och vilka konsekvenserna blir.
Har du frågor om JO:s beslut eller behöver hjälp med ett ärende om minskad/indragen assistansersättning och återkrav? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.

Underlag gömdes undan – hur många har felaktigt förlorat assistans? (hejaolika.se)