Utredning om statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Regeringen har gett en särskild utredare uppdraget att göra en översyn av huvudmannaskapet för personlig assistans och utreda frågan om statligt huvudmannaskap. 
 
Utredaren får i uppdrag att analysera för- och nackdelar med ett förändrat huvudmannaskap samt överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap.
 
Utredningen syftar också till att analysera vilka förändringar som krävs i LSS, SoL och SFB för att kunna genomföra ett statligt huvudmannaskap.
 
Utgångspunkten är att den som idag har beslut om personlig assistans från kommunen ska behålla sin rätt till assistans om huvudmannaskapet för assistansen blir statlig.
 
Lars Lööw är den som fått uppdraget som särskild utredare. Han är överdirektör på Arbetsförmedlingen och har även varit särskild utredare gällande översynen av yrket personlig assistans. Uppdraget ska redovisas senast 1 mars 2023.
 
 
Du kan läsa mer här.
 

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla God Juridik på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.

God Juridik välkomnar en ny medarbetare

God Juridik är mycket glada över att kunna välkomna Linda Olofsson som nytillkommen medarbetare!
 
Linda har en gedigen erfarenhet med sig i bagaget och har bland annat arbetat med att undervisa på juristutbildningen samt varit med att starta upp fastighetsmäklarutbildningen vid Luleå Tekniska Universitet.
 
Under åtta år har hon arbetat som föredragande vid förvaltningsrätten i Luleå med alla sorters mål inom socialförsäkringen med specialisering inom personlig assistans och assistansersättning. Därutöver har hon också arbetat med bl.a. mål om offentlig upphandling och mål med särskild samisk anknytning.
 
Linda har arbetat som beslutsfattare hos Försäkringskassan samt arbetat vid en Antidiskrimineringsbyrå. Nu senast kommer hon från ett av Sveriges större assistansföretag där hon arbetat som jurist.
 
Linda är en mycket engagerad jurist som är van att hålla i utbildningar.
 
På God Juridik kommer Linda att arbeta med personlig assistans och assistansersättning, övriga ärenden/insatser enligt LSS, SoL och SFB, familjerättsärenden, utbildning inom assistansområdet m.m. Linda finns placerad på kontoret i Luleå, men kommer att ta sig an ärenden i hela Sverige.
 
Varmt välkommen Linda!

 

Du når oss på God Juridik genom att mejla till info@godjuridik.se eller ringa 010-405 55 40.

Regeringen stärker rätten till personlig assistans

Regeringen stärker rätten till personlig assistans

Glädjande besked!
 
På en pressträff under gårdagen meddelade socialminister Lena Hallengren att regeringen kommer att stärka rätten till personlig assistans genom att genomföra de förslag som lagts fram i utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans”.

Detta innebär att rätten till assistans för tillsyn stärks, fler barn får rätt till personlig assistans genom att föräldraansvaret smalnas av och schabloniseras och att assistansanvändare som behöver sjukvårdande insatser ska kunna behålla sin assistans med stärkt patientsäkerhet.
 
Regeringen räknar med att reformen kommer att ge ytterligare 2000 personer rätt till assistans.
 
Anmärkningsvärt är dock att utredningen fortfarande är ute på remiss.
 
Du kan läsa mer här.

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss genom att mejla till info@godjuridik.se eller ringa 010-405 55 40.