Positiva domar gällande omvårdnadsbidrag

God Juridiks jurist Linda Bergstrand har drivit och vunnit två mål gällande omvårdnadsbidrag.

Målen gällde tvillingar som var beviljade personlig assistans. Försäkringskassan ansåg att behovet var tillgodosett av redan beviljad insats och avslog ansökningarna om omvårdnadsbidrag för barnen. Efter prövning fastslog  dock förvaltningsrätten att föräldrarna hade rätt till en fjärdedels omvårdnadsbidrag för vardera barn.

Förvaltningsrätten beaktade särskilt att barnens behov innebar en relativt omfattande bundenhet för föräldrarna. 
 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40