God Juridik är positiv till förslagen om stärkt assistans

Idag överlämnade utredningen om stärkt assistans sitt betänkande till socialminister Lena Hallengren.

I korthet föreslår utredningen förslag inom tre områden: förändringar gällande de grundläggande behoven, åtgärder som kommer att leda till ökad rättssäkerhet för barn vid bedömning av personlig assistans samt regler för hälso- och sjukvården som syftar till att tydliggöra ansvaret vid vård av personer med omfattande funktionsnedsättningar. Läs mer här.

Vi på God Juridik anser att de presenterade förslagen är genomtänkta och väl avvägda mot de svårigheter som föreligger idag för personer att få rätt till assistans. Vi ser framemot att dessa genomförs som lag snarast möjligt. 

 

Det är glädjande att det grundläggande hjälpbehovet annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper tas bort och istället ersätts med tillsyn. Detta kommer förhoppningsvis leda till att personer som idag inte får rätt till tillsyn som ett grundläggande hjälpbehov nu får större möjligheter att ges denna rättighet. Utredaren Fredrik Malmberg exemplifierade vid dagens presskonferens att denna tillsyn även kommer inkludera personer med behov av kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser samt tillsyn för medicinskt problematik. Förhoppningsvis leder detta till att färre individer med omfattande hjälpbehov inte längre nekas assistans och hänvisas till hemtjänstinsatser. 

 

Dock bör en brasklapp här uttalas; det är oklart vilka krav som ska ställas på kommande tillsynsbedömning för att det ska bedömas som ett grundläggande hjälpbehov. Vi God Juridik önskar att detta ska förtydligas och att bedömningarna inte ska vara så snäva som vi upplever dagens vara. 

 

Äntligen (!) säger vi om att föräldraansvarets omfattning definieras och begränsas, vilket förhoppningsvis kommer leda till mer lika och rättssäkra bedömningar. Alltför många barn har alltför länge, i strid med barnets bästa, nekats assistans på tämligen lösa grunder. Vi ser att detta ger barn och vårdnadshavare en bättre trygghet och förutsebarhet samt att det kommer minska antalet rättsprocesser.

 

Med vägledning av utredningens namn ”Stärk assistansen” så ser vi på God Juridik goda möjligheter att detta kommer leda till faktiska förstärkningar och en bättre tillvaro för fler individer i vårt samhälle. 

 

Vill du komma i kontakt med oss på God Juridik?

Mejla till info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40

 

Debattartikel: Slopa kommuners tidsbegränsade assistansbeslut

God Juridiks jurist, Linda Bergstrand, anser att kommunerna inte bör få tidsbegränsa sina beslut, då detta felaktigt utnyttjas

Felaktiga tidsbegränsningar leder ofta till minskat stöd för den enskilde. Det är svårt för den enskilde att påvisa att denne inte uppnår goda levnadsvillkor med minskat stöd, då goda levnadsvillkor inte är definierat i lag.

Läs hela debattartikeln på Heja Olika här.

 

Vill du komma i kontakt med oss på God Juridik?

Mejla till info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40