Positiv dom gällande föräldraavdrag

Maria Sjöholm God Juridik
Innan jul meddelade Kammarrätten i Sundsvall ett efterlängtat besked i mål 2106-23 där vår jurist Maria Sjöblom var ombud för den enskilde. Kammarrätten fastslog att föräldraavdrag ska förstås så att all tid för grundläggande behov, även till exempel dusch och bad som alla fyraåringar behöver hjälp med, ska räknas med innan föräldraavdraget görs.
Detta är en av de första kammarrättsdomarna som kommit sedan införandet av föräldraavdrag och är ett mycket viktigt avgörande. Förhoppningsvis kommer det att leda till att fler barn får rätt till assistans igen utan att de ska bli utsatta för dubbla föräldraavdrag, vilket är något som vi sett att Försäkringskassan och kommunerna har gjort.
Domen har även uppmärksammats på flera håll, här kan ni läsa mer analyser om avgörandet och vad det innebär: