Beslut från Justitieombudsmannen

Hur många assistansberättigade har felaktigt förlorat sin assistansersättning för att Försäkringskassan har gömt underlag?
Vår jurist Linda Olofsson är ansvarig för en JO-anmälan mot Försäkringskassan.
JO kritiserar nu Försäkringskassan för handläggning som står i strid med grundlagskravet att agera sakligt och objektivt. JO skriver bl.a. att Försäkringskassans hantering ”får det att framstå som att myndigheten undanhåller underlag och verkar i det fördolda”.
Det kan finnas massor av enskilda assistansberättigade som har fått sin assistansersättning minskad eller helt indragen utan att få ta del av allt underlag. Många kan dessutom ha fått återkrav som följd av de felaktiga besluten.
Läs Lindas egen artikel i länken om vad som ledde fram till JO-anmälan, och vilka konsekvenserna blir.
Har du frågor om JO:s beslut eller behöver hjälp med ett ärende om minskad/indragen assistansersättning och återkrav? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.

Underlag gömdes undan – hur många har felaktigt förlorat assistans? (hejaolika.se)