Våra Medarbetare

Karin Ståhlnacke

VD / Jurist

Malmö

Karin erhöll sin jur.kand.-examen vid Lunds universitet år 2008, med specialisering inom mänskliga rättigheter vid Raoul Wallenberg Institutet.

Efter sin examen arbetade Karin som jurist vid en av Malmös kvinnojourer under två år, där hon bistod i ärenden rörande familjerättsliga frågor och även så kallat hedersrelaterat våld.

Därefter har Karin tjänstgjort som senior jurist vid ett av Sveriges största privata assistansbolag under flera år.
Sedan våren 2017 tillhör Karin juristeamet på God Assistans och är placerad i Malmö.

Karin pratar flytande engelska och polska, utöver svenska så klart, och kan på så sätt bistå med rådgivning och juridiskt stöd inom dessa språk.

Under sina yrkesverksamma år har hon framgångsrikt drivit många rättsprocesser. Karin engageras av att hjälpa individer som befinner sig i ett utsatt läge och att få deras rättigheter fastställda. Hon värdesätter högt mötet med människan och är ytterst mån om att hennes klienter ska få de förmåner som de har rätt till.

Karin arbetar med följande områden:
– Personlig assistans och assistansersättning
– Övriga ärenden/insatser enligt LSS, SoL och SFB
– Familjerättsärenden
– Skoljuridik
– Patientskador (mot LÖF)
– Utbildning inom assistansområdet

Linda Bergstrand

Jurist

Solna

Linda erhöll sin fil.mag.-examen från Rättsvetenskapliga programmet vid Luleå Tekniska universitet år 2002, med specialisering inom familjerätt och fastighetsrätt.
Efter sin examen arbetade Linda som personskade-reglerare under en kortare period och därefter på Försäkringskassan under 8 år, bland annat som sakkunniggranskare inom assistansersättning, handikappersättning, vårdbidrag, sjukersättning och aktivitetsersättning. Linda har även arbetat med kvalitetsfrågor och bl a ansvarat för avvikelser och lex Sarah inom socialtjänsten på Uppsala kommun.

Sedan 2009 har Linda tjänstgjort som jurist inom assistansbranschen. Sedan 2015 tillhör Linda juristteamet på God Assistans och är placerad i Solna. Linda föreläser och utbildar både internt och externt som föreläsare inom assistansområdet.

Under sina yrkesverksamma år har Linda framgångsrikt drivit många rättsprocesser. Linda är en engagerad och målmedveten jurist som drivs av att kunna göra skillnad i människors liv.

Linda arbetar med följande områden:
– Personlig assistans och assistansersättning
– Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning
– Övriga ärenden/insatser enligt LSS, SoL och SFB
– Tillståndsansökan för verksamheter inom LSS och SoL
– Lex Sarah
– Familjerättsärenden
– Försäkringsärenden
– Utbildning inom assistansområdet

Maria Sjöblom

Jurist

Luleå

Maria har läst rättsvetenskapliga programmet vid Luleå tekniska universitet med specialisering inom offentlig rätt.

Efter sin examen, år 2002, har hon arbetat på Försäkringskassan med omprövningar och processföring samt nästan 10 år som föredragande på förvaltningsdomstol med framför allt socialförsäkringsjuridik. Via sina tidigare arbeten på Försäkringskassan och domstolen har hon förvärvat stor processvana.

Sedan 2018 tillhör Maria vårt juristteam på God assistans och är placerad i Luleå.

Maria är en målmedveten jurist som drivs av att hjälpa människor att få rätt insats för att kunna leva sitt liv till fullo och inte bara överleva.

Maria arbetar med följande områden:
– Personlig assistans och assistansersättning
– Sjukersättning/aktivitetsersättning och sjukpenning/SGI
– Övriga ärenden/insatser enligt LSS, SoL och SFB
– Socialförsäkringsärenden
– Familjerättsärenden
– Utbildning inom assistansområdet

Linda Olofsson

Jurist

Luleå

Linda erhöll år 2007 sin fil.mag.-examen i rättsvetenskap med civilrättslig inriktning vid Luleå tekniska universitet (LTU).

Linda har bl a undervisat på juristutbildningen vid LTU, arbetat som beslutsfattare vid Försäkringskassan samt arbetat under många år som föredragande vid förvaltningsrätten i Luleå.

Senast kommer Linda från arbete som jurist på ett av Sveriges större assistansföretag. Utöver assistansjuridiken har Linda under sin tid inom assistansbranschen hållit i internutbildningar, skrivit remissvar och varit en del av referensgruppen till utredningen Stärkt personlig assistans.

Sedan september 2021 är Linda en del av juristteamet vid God Assistans och God Juridik med placering i Luleå.

Linda är en engagerad jurist som är van att hålla utbildningar även på avancerad nivå, men är särskilt intresserad av processjuridik och kvalitetsfrågor.

Linda arbetar med följande områden:
– Personlig assistans och assistansersättning
– Övriga ärenden/insatser enligt LSS, SoL och SFB
– Familjerättsärenden
– Utbildning inom assistansområdet m.m.

Ann-Marie (Mimmi) Stolberg

Jur.kand

Skellefteå

Ann-Marie ”Mimmi” är både vår jurist och VD i Norr. Sedan 2009 har Mimmi jobbat inom personlig assistans, liksom flera av våra medarbetare har även hon en personlig relation till funktionshinder inom familjen.

Mimmi arbetade innan hon kom till God Assistans på ett större assistansbolag som både chefsjurist och regionchef. Dessutom har hon blivit utsedd till en av Sveriges främsta unga ledare.

Mimmi leder vår verksamhet i Norr och utgår från vårt kontor i Skellefteå.

Mimmi arbetar med följande områden:
– Personlig assistans och assistansersättning
– Övriga ärenden/insatser enligt LSS, SoL och SFB
– Lex Sarah
– Familjerättsärenden
– Utbildning inom assistansområdet