Våra Medarbetare

Antonia Seiko Palmqvist (föräldraledig)

Jurist

Göteborg

Antonia har läst vid juristprogrammet vid Örebro universitet och erhöll sin juristexamen 2016.

Efter sin examen arbetade Antonia på Försäkringskassan som handläggare inom sjukpenning. Därefter har hon tjänstgjort som senior jurist på ett av Sveriges största assistansbolag där hon bland annat arbetade med GDPR-frågor och drev en podcast om assistans.

Senast kommer Antonia från Göteborgs tingsrätt där hon tjänstgjort som både tingsnotarie och beredningsjurist. Sedan våren 2023 är Antonia en del av juristteamet vid God Assistans och God Juridik med placering i Göteborg och hon åtar sig uppdrag i hela landet.

Antonia är en mycket engagerad jurist och drivs av att kunna göra skillnad i människors liv.

Antonia arbetar med följande områden:
– Personlig assistans och assistansersättning
– Ansökan om tillstånd att bedriva personlig assistans (IVO)
– Övriga ärenden/insatser enligt LSS, SoL och SFB
– Ärenden om återkrav inom socialförsäkringen
– Familjerättsärenden
– Utbildning inom assistansområdet

Johanna Norbäck

Jurist

Karlstad

Johanna har läst rättsvetenskapliga programmet med offentligrättslig inriktning på Karlstads universitet och tog examen 2016.

Efter examen arbetade hon som jurist på ett av Sveriges större assistansbolag och därefter 5 år som LSS-handläggare i en Värmlandskommun. Senast har Johanna arbetat som jurist och redaktör på JP Infonet inom socialrätt.

Sedan våren 2023 är Johanna en del av juristteamet vid God Assistans och God Juridik med placering i Karlstad och hon åtar sig uppdrag i hela landet.

Johanna arbetar med följande områden:
– Personlig assistans och assistansersättning
– Övriga ärenden/insatser enligt LSS, SoL och SFB
– Familjerättsärenden
– Utbildning inom assistansområdet

Johannes Granlund

Jurist

Stockholm

Johannes läste juristprogrammet vid Stockholms universitet med specialkurser inom förvaltnings- och socialrätt. Vid sidan av studierna arbetade han även som personlig assistent.

Sedan 2018 har Johannes främst arbetat som ombud inom personlig assistans, men han har även företrätt klienter inom närliggande rättsområden. Sedan hösten 2023 tillhör Johannes juristteamet på God Juridik och God Assistans med placering i Stockholm.

Johannes är inkännande och noggrann samt ett drivet ombud med klientens rättigheter som huvudsaklig drivkraft.

Johannes arbetar med följande områden:
– Personlig assistans och assistansersättning
– Ansökan om tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans
– Utbildning inom assistansområdet
– Övriga ärenden/insatser enligt LSS, SoL och SFB
– Ärenden om återkrav inom socialförsäkringen
– Lagen om bostadsanpassningsbidrag

Maria Sjöblom

Jurist

Luleå

Maria har läst rättsvetenskapliga programmet vid Luleå tekniska universitet med specialisering inom offentlig rätt.

Efter sin examen, år 2002, har hon arbetat på Försäkringskassan med omprövningar och processföring samt nästan 10 år som föredragande på förvaltningsdomstol med framför allt socialförsäkringsjuridik. Via sina tidigare arbeten på Försäkringskassan och domstolen har hon förvärvat stor processvana.

Sedan 2018 tillhör Maria vårt juristteam på God assistans och är placerad i Luleå. Maria är vår specialist i frågor gällande sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och SGI.

Maria är en målmedveten jurist som drivs av att hjälpa människor att få rätt insats för att kunna leva sitt liv till fullo och inte bara överleva.

Maria arbetar med följande områden:
– Personlig assistans och assistansersättning
– Sjukersättning/aktivitetsersättning och sjukpenning/SGI
– Övriga ärenden/insatser enligt LSS, SoL och SFB
– Socialförsäkringsärenden
– Familjerättsärenden
– Utbildning inom assistansområdet

Linda Olofsson

Jurist

Luleå

Linda erhöll år 2007 sin fil.mag.-examen i rättsvetenskap med civilrättslig inriktning vid Luleå tekniska universitet (LTU).

Linda har bl a undervisat på juristutbildningen vid LTU, arbetat som beslutsfattare vid Försäkringskassan samt arbetat under många år som föredragande vid förvaltningsrätten i Luleå.

Senast kommer Linda från arbete som jurist på ett av Sveriges större assistansföretag. Utöver assistansjuridiken har Linda under sin tid inom assistansbranschen hållit i internutbildningar, skrivit remissvar och varit en del av referensgruppen till utredningen Stärkt personlig assistans.

Sedan september 2021 är Linda en del av juristteamet vid God Assistans och God Juridik med placering i Luleå.

Linda är en engagerad jurist som är van att hålla utbildningar även på avancerad nivå, men är särskilt intresserad av processjuridik och kvalitetsfrågor.

Linda arbetar med följande områden:
– Utbildning för myndigheter och assistansbolag inom assistansområdet; regler/praxis, dokumentation, återkrav mm
– Ärenden om återkrav inom socialförsäkringen

Ann-Marie (Mimmi) Stolberg

Jur.kand

Skellefteå

Ann-Marie ”Mimmi” är både vår jurist och VD i Norr. Sedan 2009 har Mimmi jobbat inom personlig assistans, liksom flera av våra medarbetare har även hon en personlig relation till funktionshinder inom familjen.

Mimmi arbetade innan hon kom till God Assistans på ett större assistansbolag som både chefsjurist och regionchef. Dessutom har hon blivit utsedd till en av Sveriges främsta unga ledare.

Mimmi leder vår verksamhet i Norr och utgår från vårt kontor i Skellefteå.

Mimmi arbetar med följande områden:
– Personlig assistans och assistansersättning
– Övriga ärenden/insatser enligt LSS, SoL och SFB
– Lex Sarah
– Familjerättsärenden
– Utbildning inom assistansområdet