Nyheter

Den enskilde har rätt att välja sin assistansanordnare

Historiskt sett har kommunen kunnat få retroaktiv ersättning av Försäkringskassan för sina kostnader gällande personlig assistans när kommunen fattat beslut…

Stor ökning av juridiska ärenden som rör återkrav från Försäkringskassan noteras av God Juridiks jurister

Den senaste tiden har God Juridiks jurister fått in en markant ökning av juridiska ärenden som rör ärenden med återkrav…

Varför skriva en framtidsfullmakt?

Valfrihet Genom en framtidsfullmakt kan du själv avgöra vem eller vilka som ska ta hand om dina personliga och ekonomiska…

Stoppa den fortgående urholkningen av rätten till assistans

I en debattartikel på sidan Heja Olika skriver God Juridiks jurister om hur den pågående urholkningen av rätten till bl.…

Kim fick sin assistans indragen

Kim har drabbats hårt av Kristianstad kommuns godtyckliga bedömningar. Hans funktionsnedsättning har inte förändrats, ändå dras hans beslut om personlig…

Styr kommunernas ekonomi vilken insats den enskilde får?

Det finns två huvudmän för insatsen personlig assistans. Den första huvudmannen är kommunen, som beviljar personlig assistans om de grundläggande…

Skillnad mellan omvårdnadsbidrag och vårdbidrag?

Omvårdnadsbidrag är ett stöd för föräldrar som vårdar ett barn med funktionsnedsättning. Omvårdnadsbidrag har ersatt vårdbidrag som innebar samma slags…

LSS-utredningen går ut på remiss

I januari 2019 presenterades LSS-utredningen, "Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen" av den särskilda utredaren Gunilla Malmborg. De besparingskrav…

Försäkringskassans tolkning av ”sminkdomen” kan strida mot FN-konventionen

Assistanskoll har intervjuat Christian Källström, VD och jurist på God Juridik, angående Försäkringskassans tolkning av högsta förvaltningsdomstolens dom 2019 ref.…

Lagändring 1 juli innebär personlig assistans för samtliga hjälpmoment avseende andning och sondmatning

1 juli 2020 förväntas en lagändring träda ikraft som innebär att all hjälp med andning och sondmatning ska kunna ge…