Nyheter

Nya jurister

Under året har det tillkommit flera nya jurister till God Juridik, vilket vi är väldigt glada över! Gå in på…

Sommarstängt v 29-34

I år håller God Juridik sommarstängt från den 17 juli till och med den 25 augusti.Under tiden passar vi på…

Statligt huvudmannaskap föreslås för personlig assistans

Huvudmannaskapsutredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur insatsen personlig assistans kan organiseras i ett statligt…

Ny adress!

Ny adress God Juridik flyttar imorgon till Signalfabriken i Sundbyberg från Solna. Övriga kontor i landet är kvar på respektive…

God Jul från God Juridik

God Juridik önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Så här i slutet av året…

Viktigt avgörande gällande sjukpenning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett avgörande (mål nr 5070--5071-21) kommit fram till att ett läkarintyg som bygger på uppgifter…

Försäkringskassans omprövning

När Försäkringskassan har fattat ett beslut överklagas det inte direkt till domstol. Den enskilde får istället begära omprövning av beslutet…

Positiv dom gällande avlösarservice

God Juridiks jurist Linda Bergstrand har drivit och vunnit ett mål gällande avlösarservice. En familj var beviljad avlösarservice enligt LSS…

Lagändringar för stärkt rätt till personlig assistans från och med 1 januari 2023

Lagändringar för stärkt rätt till personlig assistans Riksdagen har beslutat att anta nya lagförslag för att stärka rätten till personlig…

Positiv dom gällande aktivitetsersättning

God Juridiks jurist Maria Sjöblom har drivit och vunnit ett mål mot Försäkringskassan. Försäkringskassan nekande en sökande aktivitetsersättning för en…