Nyheter

God Jul från God Juridik

God Juridik önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Så här i slutet av året…

Viktigt avgörande gällande sjukpenning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett avgörande (mål nr 5070--5071-21) kommit fram till att ett läkarintyg som bygger på uppgifter…

Försäkringskassans omprövning

När Försäkringskassan har fattat ett beslut överklagas det inte direkt till domstol. Den enskilde får istället begära omprövning av beslutet…

Positiv dom gällande avlösarservice

God Juridiks jurist Linda Bergstrand har drivit och vunnit ett mål gällande avlösarservice. En familj var beviljad avlösarservice enligt LSS…

Lagändringar för stärkt rätt till personlig assistans från och med 1 januari 2023

Lagändringar för stärkt rätt till personlig assistans Riksdagen har beslutat att anta nya lagförslag för att stärka rätten till personlig…

Positiv dom gällande aktivitetsersättning

God Juridiks jurist Maria Sjöblom har drivit och vunnit ett mål mot Försäkringskassan. Försäkringskassan nekande en sökande aktivitetsersättning för en…

Positiva domar gällande omvårdnadsbidrag

God Juridiks jurist Linda Bergstrand har drivit och vunnit två mål gällande omvårdnadsbidrag. Målen gällde tvillingar som var beviljade personlig…

Positiv dom gällande hemtjänst och boendestöd

God Juridiks jurist Linda Olofsson har drivit och vunnit ett mål mot kommunen. Kommunen hade minskat tidigare beviljade insatser i…

Det lönar sig att överklaga beslut om parkeringstillstånd

God Juridiks jurist/VD Karin Ståhlnacke rekommenderar den enskilde att överklaga beslut om avslag på parkeringstillstånd. Karin har drivit flera rättsfall…

Förlikning vid klander av testamente

God Juridiks jurist Maria Sjöblom har för en klients räkning drivit ett ärende i tingsrätten gällande klander av testamente. En…