Nyheter

Möjlighet till rättshjälp för återkrav av assistansersättning

Domstolarna öppnar upp för möjlighet till rättshjälp föråterkrav av assistansersättning I kammarrätten i Göteborgs mål 2021-06-21 med mål nr 4434-21…

Välkommet avgörande från HFD gällande tillfälligt utökad assistans för barn

Fotograf: Carl Johan Erikson. Källa: Sveriges domstolar. Högsta förvaltningsdomstolen har kommit med ett välkommet avgörande där tillfälligt utökad assistans har…

God Juridik citeras i guide för omvårdnadsbidrag för barn

God Juridiks jurist, Linda Bergstrand, citeras i Heja Olikas guide för 2021-2022 gällande omvårdnadsbidrag för barn med funktionsnedsättning. Du kan läsa…

Fortsatt svårt för den som söker omvårdnadsbidrag och/eller merkostnadsersättning

I en artikel på Heja Olika framgår att antalet barn med bidrag i form av omvårdnadsbidrag och vårdbidrag har minskat…

Debattartikel: Familjer tvingas fortsätta strida om parkeringstillstånd

Av en debattartikel på Heja Olika framgår att God Juridiks jurist och VD, Karin Ståhlnacke, fortsätter att framgångsrikt driva ärenden…

Remissyttrande till socialdepartementet

Juristerna hos God Juridik och God Assistans har i förra veckan lämnat in ett remissyttrande till socialdepartementet. Remissyttrandet innehåller synpunkter…

Dom om förlängd placering i stödboende

God Juridik har anlitats som ombud i ett ärende gällande placering i stödboende för en person med funktionsnedsättning och missbruksproblematik.…

Utredning om statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Regeringen har gett en särskild utredare uppdraget att göra en översyn av huvudmannaskapet för personlig assistans och utreda frågan om…

God Juridik välkomnar en ny medarbetare

God Juridik är mycket glada över att kunna välkomna Linda Olofsson som nytillkommen medarbetare!   Linda har en gedigen erfarenhet…

Regeringen stärker rätten till personlig assistans

Regeringen stärker rätten till personlig assistans Glädjande besked!   På en pressträff under gårdagen meddelade socialminister Lena Hallengren att regeringen…