Nyheter

Stärkt assistans för egenvård, tillsyn och barn

I januari 2020 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om stärkt assistans för egenvård, tillsyn och för barn. Se direktiven…

Oroande utveckling av personlig assistans

Vi jurister är oroade över assistansens utveckling Vi som arbetar med assistans är oroade över utvecklingen. Trots att regeringen har…

Debattartikel: Varför återkräver Försäkringskassan ersättning som använts korrekt?

Återkravet ger ingen ökad trygghet för den assistansberättigade, utan har enbart negativa effekter I en debattartikel på Heja Olika bemöter…

LVU och bevisning

Lite reflektioner kring bevis efter en muntlig förhandling i kammarrätten i ett LVU-ärende. Beviskravet I ärenden om tvångsomhändertagande av barn…

Välkommen Christian Källström!

Vi är mycket glada över att kunna välkomna Christian Källström som ny VD för God Juridik! Christian Källström har en…

Prövningstillstånd i Hovrätten

God Juridiks jurist Karin Ståhlnacke har beviljats prövningstillstånd i Hovrätten i ett ärende rörande entledigande av godmanskap. God juridik driver…

Referat av ny dom från HFD avseende assistansersättning

I ett nyligen avgjort mål konstaterade Högsta Förvaltningsdomstolen att ett tillsynsbehov på grund av epilepsi aldrig kan anses utgöra ett…

Ytterligare utredning gällande personlig assistans

Regeringen har gett Fredrik Malmberg, i egenskap av särskild utredare, i uppdrag att se över möjligheten att stärka rätten till…

Erbjudande till assistansbolag – prenumerera på en jurist!

Konsultavtalserbjudande - prenumerera på en jurist Vi erbjuder juridisk rådgivning till ert assistansbolag. Ni får juridisk rådgivning 5 timmar per…

Översyn av yrket personlig assistent

Idag har jag haft förmånen att få delta på KFO:s lunchseminarium där Lars Lööw (bilden), särskild utredare hos socialdepartementet, presenterat…