Nyheter

Det lönar sig att överklaga beslut om parkeringstillstånd

God Juridiks jurist/VD Karin Ståhlnacke rekommenderar den enskilde att överklaga beslut om avslag på parkeringstillstånd. Karin har drivit flera rättsfall…

Förlikning vid klander av testamente

God Juridiks jurist Maria Sjöblom har för en klients räkning drivit ett ärende i tingsrätten gällande klander av testamente. En…

Positiv dom gällande andning som grundläggande behov

God Juridiks jurist Karin Ståhlnacke har drivit och vunnit ett mål mot Försäkringskassan gällande andning som grundläggande behov. Målet rörde…

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans

Socialminister Lena Hallengren.Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans. Socialminister Lena Hallengren säger att…

I samarbete med Aiai utbildar God Juridik om riskminimering gällande återkrav i assistansbranschen

Den 10 februari kl. 11:00-11:45 anordnar Aiai ett kostnadsfritt webbinarium om vad man som enskild eller assistansanordnare kan göra för…

Make-/makaansvaret

Kammarrätten i Göteborg meddelar i en dom 2022-01-25 i mål nr 6427-21 att personlig assistans inte ska beviljas för hjälp…

Dom från Kammarrätten gällande omvårdnadsbidrag

Idag mottog God Juridik en dom från kammarrätten gällande omvårdnadsbidrag. Kammarrätten delade inte Försäkringskassans och förvaltningsrättens bedömning om avslag på…

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal om hur två gifta personer vill fördela sin egendom mellan sig vid en eventuell skilsmässa.…

God Jul från God Juridik

God Juridik önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Så här i slutet av året…

Möjlighet till rättshjälp för återkrav av assistansersättning

Domstolarna öppnar upp för möjlighet till rättshjälp föråterkrav av assistansersättning I kammarrätten i Stockholms mål 2021-06-21 med mål nr 4434-21…