Nyheter

Referat av ny dom från HFD avseende assistansersättning

I ett nyligen avgjort mål konstaterade Högsta Förvaltningsdomstolen att ett tillsynsbehov på grund av epilepsi aldrig kan anses utgöra ett…

Ytterligare utredning gällande personlig assistans

Regeringen har gett Fredrik Malmberg, i egenskap av särskild utredare, i uppdrag att se över möjligheten att stärka rätten till…

Erbjudande till assistansbolag – prenumerera på en jurist!

Konsultavtalserbjudande - prenumerera på en jurist Vi erbjuder juridisk rådgivning till ert assistansbolag. Ni får juridisk rådgivning 5 timmar per…

Översyn av yrket personlig assistent

Idag har jag haft förmånen att få delta på KFO:s lunchseminarium där Lars Lööw (bilden), särskild utredare hos socialdepartementet, presenterat…

Försäkringskassans regleringsbrev 2020

I regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan för 2020 är målet det samma som för 2019. Vad gäller assistansersättning ska handläggningen präglas…

God Jul från God Juridik!

På God Juridik har vi haft ett spännande första år under vilket vi arbetat med många olika sorts ärenden såsom…

Regeringen backar gällande lagförslag om assistans

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Regeringen har mött massiv kritik gällande sitt lagförslag som riskerade att befästa de senaste årens strikta rättspraxis,…

FN:s barnkonvention blir lag

Riksdagen har tagit beslut om att FN:s barnkonvention ska bli svensk lag från och med 1 januari 2020. Beslutet innebär…

Våra jurister föreläser på LSS-konferens!

Idag fick två av våra jurister, Maria Sjöblom och Linda Bergstrand, den stora äran att öppna KUI:s rikskonferens "Kvalitet inom…

Lagändring från 1 november

Från den 1 november utgör andning ett grundläggande behov enligt LSS. För att ett hjälpbehov med andning ska anses föreligga…