Nyheter

LSS-utredningen går ut på remiss

I januari 2019 presenterades LSS-utredningen, "Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen" av den särskilda utredaren Gunilla Malmborg. De besparingskrav…

Försäkringskassans tolkning av ”sminkdomen” kan strida mot FN-konventionen

Assistanskoll har intervjuat Christian Källström, VD och jurist på God Juridik, angående Försäkringskassans tolkning av högsta förvaltningsdomstolens dom 2019 ref.…

Lagändring 1 juli innebär personlig assistans för samtliga hjälpmoment avseende andning och sondmatning

1 juli 2020 förväntas en lagändring träda ikraft som innebär att all hjälp med andning och sondmatning ska kunna ge…

Stärkt assistans för egenvård, tillsyn och barn

I januari 2020 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om stärkt assistans för egenvård, tillsyn och för barn. Se direktiven…

Oroande utveckling av personlig assistans

Vi jurister är oroade över assistansens utveckling Vi som arbetar med assistans är oroade över utvecklingen. Trots att regeringen har…

Debattartikel: Varför återkräver Försäkringskassan ersättning som använts korrekt?

Återkravet ger ingen ökad trygghet för den assistansberättigade, utan har enbart negativa effekter I en debattartikel på Heja Olika bemöter…

LVU och bevisning

Lite reflektioner kring bevis efter en muntlig förhandling i kammarrätten i ett LVU-ärende. Beviskravet I ärenden om tvångsomhändertagande av barn…

Välkommen Christian Källström!

Vi är mycket glada över att kunna välkomna Christian Källström som ny VD för God Juridik! Christian Källström har en…

Prövningstillstånd i Hovrätten

God Juridiks jurist Karin Ståhlnacke har beviljats prövningstillstånd i Hovrätten i ett ärende rörande entledigande av godmanskap. God juridik driver…

Referat av ny dom från HFD avseende assistansersättning

I ett nyligen avgjort mål konstaterade Högsta Förvaltningsdomstolen att ett tillsynsbehov på grund av epilepsi aldrig kan anses utgöra ett…