Nyheter

Nya ärenden

Med anledning av hög arbetsbelastning har vi för närvarande inte möjlighet att åta oss nya ärenden just nu.

Positiv dom gällande föräldraavdrag

Innan jul meddelade Kammarrätten i Sundsvall ett efterlängtat besked i mål 2106-23 där vår jurist Maria Sjöblom var ombud för…

Beslut från Justitieombudsmannen

Hur många assistansberättigade har felaktigt förlorat sin assistansersättning för att Försäkringskassan har gömt underlag? Vår jurist Linda Olofsson är ansvarig…

Nya jurister

Under året har det tillkommit flera nya jurister till God Juridik, vilket vi är väldigt glada över! Gå in på…

Sommarstängt v 29-34

I år håller God Juridik sommarstängt från den 17 juli till och med den 25 augusti.Under tiden passar vi på…

Statligt huvudmannaskap föreslås för personlig assistans

Huvudmannaskapsutredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur insatsen personlig assistans kan organiseras i ett statligt…

Ny adress!

Ny adress God Juridik flyttar imorgon till Signalfabriken i Sundbyberg från Solna. Övriga kontor i landet är kvar på respektive…

God Jul från God Juridik

God Juridik önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Så här i slutet av året…

Viktigt avgörande gällande sjukpenning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett avgörande (mål nr 5070--5071-21) kommit fram till att ett läkarintyg som bygger på uppgifter…

Försäkringskassans omprövning

När Försäkringskassan har fattat ett beslut överklagas det inte direkt till domstol. Den enskilde får istället begära omprövning av beslutet…