Nyheter

Lagändringar för stärkt rätt till personlig assistans från och med 1 januari 2023

Lagändringar för stärkt rätt till personlig assistans Riksdagen har beslutat att anta nya lagförslag för att stärka rätten till personlig…

Positiv dom gällande aktivitetsersättning

God Juridiks jurist Maria Sjöblom har drivit och vunnit ett mål mot Försäkringskassan. Försäkringskassan nekande en sökande aktivitetsersättning för en…

Positiva domar gällande omvårdnadsbidrag

God Juridiks jurist Linda Bergstrand har drivit och vunnit två mål gällande omvårdnadsbidrag. Målen gällde tvillingar som var beviljade personlig…

Positiv dom gällande hemtjänst och boendestöd

God Juridiks jurist Linda Olofsson har drivit och vunnit ett mål mot kommunen. Kommunen hade minskat tidigare beviljade insatser i…

Det lönar sig att överklaga beslut om parkeringstillstånd

God Juridiks jurist/VD Karin Ståhlnacke rekommenderar den enskilde att överklaga beslut om avslag på parkeringstillstånd. Karin har drivit flera rättsfall…

Förlikning vid klander av testamente

God Juridiks jurist Maria Sjöblom har för en klients räkning drivit ett ärende i tingsrätten gällande klander av testamente. En…

Positiv dom gällande andning som grundläggande behov

God Juridiks jurist Karin Ståhlnacke har drivit och vunnit ett mål mot Försäkringskassan gällande andning som grundläggande behov. Målet rörde…

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans

Socialminister Lena Hallengren.Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet Regeringen föreslår lagändringar för att stärka rätten till personlig assistans. Socialminister Lena Hallengren säger att…

I samarbete med Aiai utbildar God Juridik om riskminimering gällande återkrav i assistansbranschen

Den 10 februari kl. 11:00-11:45 anordnar Aiai ett kostnadsfritt webbinarium om vad man som enskild eller assistansanordnare kan göra för…

Make-/makaansvaret

Kammarrätten i Göteborg meddelar i en dom 2022-01-25 i mål nr 6427-21 att personlig assistans inte ska beviljas för hjälp…