God Jul från God Juridik

God Juridik önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Så här i slutet av året ser vi tillbaka på 2022 och kan konstatera att mycket har hänt i bolaget detta år. 

Den första God Juridik-bebisen föddes 2022 när God Juridiks VD Karin blev mamma till lille Oskar. Karin har varit föräldraledig sedan augusti, men är tillbaka igen under nästa år.

Vi har haft förmånen att få synas i media gällande bland annat parkeringstillstånd, omvårdnadsbidrag för barn med NPF, hjälp vid ansökan om omvårdnadsbidrag  och hjälp vid ansökan om merkostnadsersättning. God Juridiks VD Karin har för Aiai:s räkning intervjuats om samt hållit i ett webbinarium kring hur man undviker återkrav inom assistansbranschen.

Vi är tacksamma över möjligheten att få vara med och påverka. 

God Juridik har ett fortsatt Pro Bono-samarbete med Willefonden som innebär att juristerna inom God Juridik bidrar med kostnadsfri rådgivning till föräldrarna i Willefondens föräldragrupp. 

När vi blickar in i 2023 ser vi framför oss att ett ökat antal personer kommer att beviljas personlig assistans i och med de lagändringar för stärkt rätt till personlig assistans som införs 1 januari. Behöver ni vår hjälp vet ni var vi finns.

God Juridik expanderar och avser att anställa en jurist under 2023. Du kanske är intresserad?

 

Vi vill rikta ett innerligt tack till de klienter vi haft förmånen att få arbeta med under året.

 

God Jul och God fortsättning!

/Linda Bergstrand, Linda Olofsson, Maria Sjöblom, Anne-Marie Stolberg och Karin Ståhlnacke

Viktigt avgörande gällande sjukpenning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett avgörande (mål nr 5070–5071-21) kommit fram till att ett läkarintyg som bygger på uppgifter från personen det gäller kan vara tillräckligt för sjukpenning.

HFD konstaterar att det är den försäkrade som ska göra sannolikt att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom. Det avgörande för bedömningen av rätten till sjukpenning är vilken sjukdom det rör sig om och på vilket sätt sjukdomen påverkar förmågan att utföra arbete. Det viktigaste underlaget för bedömningen är vanligtvis det läkarintyg som personen ska lämna in till Försäkringskassan.

Vidare konstaterar domstolen att det vid kroppsliga sjukdomar är naturligt att läkarintyget innehåller en beskrivning och bedömning av vad som kommit fram genom till exempel blodprov, röntgen eller fysiologiska undersökningar. När det gäller psykiatriska tillstånd måste den behandlande läkarens bedömning i stor utsträckning däremot utgå från de uppgifter som den försäkrade lämnar. Det som är avgörande för bedömningen av rätten till sjukpenning är emellertid inte uppgifterna i sig utan läkarens värdering och bedömning i kombination med de eventuella iakttagelser som läkaren har gjort.

Sammanfattningsvis kan konstateras att domstolen kommit fram till att även ett läkarintyg där bedömningen huvudsakligen grundas på uppgifter från den försäkrade kan vara tillräckligt för att det ska anses sannolikt att den försäkrade saknar förmåga att utföra arbete.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40