Det lönar sig att överklaga beslut om parkeringstillstånd

God Juridiks jurist/VD Karin Ståhlnacke rekommenderar den enskilde att överklaga beslut om avslag på parkeringstillstånd. Karin har drivit flera rättsfall där familjer efter överklagande fått rätt till parkeringstillstånd.

Ta del av hennes tips kring överklagandet i denna artikel från Heja Olika.

 

Vill ni ha vår hjälp gällande parkeringstillstånd? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40