God Juridik är kritiska mot Försäkringskassan

Kommentar till Andreas Larssons intervju 2021-03-24

När Försäkringskassan vill ändra något hänvisar de alltid till att rättsläget är oklart och sedan kör de på sin restriktiva linje. Det är ett mönster som ständigt återkommer och som hela tiden har medfört att rättigheterna inskränks.

Det är anmärkningsvärt att Försäkringskassan först nu påtalar att rättsläget skulle vara oklart eftersom regleringen funnits i lagstiftningen sedan lång tid tillbaka.

”Rätten till assistansersättning ska omprövas när två år har gått sedan rätten till ersättning senast prövades och vid väsentligt ändrade förhållanden.”
(Tidigare lydelse av 51 kap. 12 § SFB).

Skillnaden är nu att Försäkringskassan inte längre godtyckligt kan ändra besluten, utan faktiskt först måste visa väsentligt förändrade förhållanden. Uppenbart svårare för Försäkringskassan men inget nytt egentligen.

Är rättsläget oklart är det vidare inte Försäkringskassan som ska agera, utan det torde ankomma på det Allmänna Ombudet att driva den frågan. Försäkringskassan borde bara agera i enlighet med hur de tidigare bedömt väsentliga förändringar.

Har det verkligen skett en väsentlig förändring kan beslutet uppenbart förändras till det sämre för den enskilde och om förändringen inte anmälts, kan det föreligga en återbetalningsskyldighet.

De flesta fall med återkrav som vi fått till oss på God Juridik innehåller
dock inga påvisade väsentliga förändringar. Det är mest Försäkringskassans ”bedömningar” som förändrats, ungefär som när Försäkringskassan tidigare godtyckligt ändrade beslut i samband med tvåårsomprövningar.  

Den enskilde är vidare inte skyldig att anmäla förändringar, utan bara sådana förändringar som påverkar rätten till assistans eller omfattningen av assistansen. Det är uppenbart en viss skillnad.

Att Försäkringskassan agerar som de gör har sin förklaring i att de, som Andreas Larsson anger, vill återinföra tvåårsomprövningarna. Dessa omprövningar medför att Försäkringskassan återigen, godtyckligt, skulle kunna ändra beslut utifrån nya ”bedömningar”. Detta vore mycket olyckligt.

Det finns inget som hindrar Försäkringskassan från att följa upp beslut, och det borde de göra regelbundet. Det bör dock inte lagstiftas om omprövningar, som medför att Försäkringskassan kan ändra besluten utifrån eget godtycke och politiska påtryckningar. Assistansersättningen måste skyddas mot klåfingriga politikers infall.

Läs mer här: https://assistanskoll.se/20210413-IfA-Vi-och-Forsekringskassan-delade-meningar.html

 

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla till info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40.