Vann överklagande mot Länsstyrelsen gällande parkeringstillstånd

karin

Vi vann nyligen i ett överklagande mot Länsstyrelsen gällande ett beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

I ärendet ansökte föräldrarna till en sexårig flicka om parkeringstillstånd och fick avslag med hänvisning till föräldraansvaret.

Detta överklagades av God Juridiks jurist Karin Ståhlnacke Fd Czubala som argumenterade för att flickan aldrig lämnas ensam då hon lider stor risk att närhelst få ett epileptiskt anfall, med efterföljande andningsuppehåll, som kräver omedelbart agerande och tillgodoseende av hennes personliga assistenter.

Vill du komma i kontakt med Karin eller våra jurister? Maila då direkt till karin.stahlnacke@godjuridik.se eller info@godjuridik.se.

Vi hjälper föräldrar i Willefondens föräldragrupp kostnadsfritt

Willefonden är en organisation med målet att alla barn med sjukdomar ska få en diagnos. Dessvärre är inte verkligheten så. Barn med odiagnostiserade sjukdomar finns över hela världen! Man räknar med att 5-6 barn på 10.000 barn är drabbade. Det skulle innebära att ca 50 barn i Sverige drabbas varje år av mystiska och gåtfulla sjukdomar, som ännu inte är upptäckta av läkarvetenskapen.

Barn med funktionsvariationer har i dagens samhälle svårt att få personlig assistans, har de dessutom en odiagnoserad sjukdom kan det vara ännu svårare. Därför är vi glada och stolta över att vår jurist Karin Ståhlnacke erbjudit sina tjänster kostnadsfritt till Willefonden. Karin kommer att hjälpa föräldrar i Willefondens föräldragrupp med att söka personlig assistans samt andra insatser enligt LSS. Hon kommer också vara Willefonden behjälplig om och när det behövs.