Familjerätt - något alla behöver

Vill du utrycka din vilja i juridiskt bindande form som i till exempel ett testamente, ett samboavtal eller en framtidsfullmakt? Vi hjälper dig med alla juridiska frågor kring familjerätt. God Juridiks jurister har en stor kompetens inom familjerätt. Vi informerar dig om aktuell lagstiftning och rättspraxis samt hjälper dig att formulera din vilja i juridiska dokument. Andra områden du kan få med hjälp med är bland annat bodelning, bouppteckning och arvskifte.

Familjerätt är din vilja

Familjerätt handlar ofta om att undvika problem i framtiden. Vem ska ärva dig? Vad händer om du separerar? Vem kan ta beslut åt dig om du inte kan? Du kan kontrollera hur frågor hanteras genom att skriva testamente, samboavtal, äktenskapsförord och framtidsfullmakt. För att det ska bli rätt behöver du hjälp av en jurist som är specialiserad på familjerätt.

Låt oss hjälpa dig!​

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Fyll i formuläret eller slå oss en signal på 010-405 55 40. Första samtalet är alltid kostnadsfritt.

  Priser/Arvode

  Första samtalet är kostnadsfritt, därefter lämnas en offert för ytterligare arbete. Läs mer om våra priser här: Om oss

  Vi hjälper dig med alla former av familjerätt

  God Juridik drivs av engagemang och vi har lång erfarenhet inom familjerätt. Vi tar oss an uppdrag över hela landet. God Juridik har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Karlstad, Skellefteå och Luleå men hjälper dig var du än bor. Kontakta oss idag så berättar vi mer.

  Frågor och svar

  Javisst, vi hjälper dig med ett äktenskapsförord. Vänd dig till våra jurister så hjälper de dig med ett äktenskapsförord. 

  Skillnaderna är ganska stora, bland annat ärver inte sambor varandra och det är inte säkert att sambor är förmånstagare till varandras livförsäkringar. Vänd dig till våra jurister för hjälp med till exempel samboavtal och testamente. Hör av dig så berättar vi mer. 

  Med en framtidsfullmakt väljer du vem som ska företräda dig gällande ekonomiska och personliga frågor om du en dag inte längre kan företräda dig själv på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande varaktigt tillstånd. Vänd dig till oss så hjälper vi dig att upprätta en framtidsfullmakt. V

  Rättspraxis handlar om hur en lag ska tolkas. När tingsrätten eller förvaltningsrätten ska döma i ett mål tittar de på om lagen har tolkats av en högre instans för att få stöd i att tolka lagen. När högre rättsinstanser som Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen samt specialdomstolar som Arbetsdomstolen och Migrationsöverdomstolen dömer i ett mål blir deras domslut prejudicerande, det vill säga vägledande för andra domstolar och därmed rättspraxis.