Familjerätt - något alla behöver

Vill du utrycka din vilja i juridiskt bindande form som i till exempel ett testamente, ett samboavtal eller en framtidsfullmakt? Vi hjälper dig med alla juridiska frågor kring familjerätt. God Juridiks jurister har en stor kompetens inom familjerätt. Vi informerar dig om aktuell lagstiftning och rättspraxis samt hjälper dig att formulera din vilja i juridiska dokument. Andra områden du kan få med hjälp med är bland annat bodelning, bouppteckning och arvskifte.

Låt oss hjälpa dig!​

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Fyll i formuläret eller slå oss en signal på 010-405 55 40. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

  Familjerätt är din vilja

  Familjerätt handlar ofta om att undvika problem i framtiden. Vem ska ärva dig? Vad händer om du separerar? Vem kan ta beslut åt dig om du inte kan? Du kan kontrollera hur frågor hanteras genom att skriva testamente, samboavtal, äktenskapsförord och framtidsfullmakt. För att det ska bli rätt behöver du hjälp av en jurist som är specialiserad på familjerätt.

  Vårdnaden om barnen, tingsrätt och Familjerätten

  Vid en skilsmässa eller separation delas normalt vårdnaden om barnen mellan föräldrarna. Föräldrarna bestämmer tillsammans var barnen ska bo, när de ska ha  umgänge med föräldrarna och vilken förskola eller skola barnen ska gå i, etc. De flesta löser detta på egen hand med hänsyn till vad som är bäst för barnen.

  Samarbetssamtal vid Familjerätten

  Om föräldrarna inte kan komma överens kan det vara bra att ta hjälp av Familjerätten i kommunen för att undvika en vårdnadstvist. Familjerätten i kommunen kan hjälpa till med samarbetssamtal, för att ni ska kunna lösa problemen utan att behöva gå till domstol. De kan också hjälpa till att ta fram ett avtal avseende vårdnaden. Avtalet kan innehålla en överenskommelse för:

  Vårdnad – det juridiska ansvaret för barnet. Vem som har rätt att ta beslut om till exempel skola och vård.

  Boende – barnets huvudsakliga bostad, det vill säga hos vem barnet bor.

  Umgänge – kontakten med den förälder som inte är vårdnadshavare.

  Juridisk hjälp vid vårdnadstvist

  I vissa fall uppstår så stora problem att det är bra att ta hjälp av ett juridiskt ombud med god kompetens av vårdnadsfrågor. God Juridik har lång erfarenhet av familjerätt och kan bland annat hjälpa till med kommunikationen med den andra föräldern. Vårt mål är att hjälpa till att hitta en frivillig lösning för vårdnad, boende och umgänge med barnens bästa i fokus, som alla är nöjda med.

  Är en frivillig lösning inte möjlig kan frågan om vad som är bäst för barnet behöva avgöras i domstol (tingsrätten).

  Vårt arvode motsvarar rättshjälpstaxan. I vissa fall kan rättsskyddet i hemförsäkringen täcka en del av kostnaderna. Rättshjälp kan vara aktuellt om du har låg inkomst och du inte får någon ersättning av rättsskyddet. Läs mer om skillnaden på rättshjälp och rättsskydd och om omfattningen här

  Vi hjälper dig med alla former av familjerätt

  God Juridik drivs av engagemang och vi har lång erfarenhet inom familjerätt. Vi tar oss an uppdrag över hela landet. God Juridik har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg, Skellefteå och Luleå men hjälper dig var du än bor. Kontakta oss idag så berättar vi mer.

  Våra jurister

  Priser/Arvode

  Priser/Arvode

  Vår timkostnad motsvarar rättshjälpstaxan. Vi erbjuder gratis rådgivning första timmen och därefter lämnas en offert för ytterligare arbete. Vi kan erbjuda fast pris om så önskas. Är du kund hos God Assistans eller God Omsorg, eller är anställd inom något av bolagen får du rabatt.

  Kontakta oss för mer information och/eller en offert.

  Frågor och svar

  Javisst, vi hjälper dig med ett äktenskapsförord. Vänd dig till våra jurister så hjälper de dig med ett äktenskapsförord. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

  Skillnaderna är ganska stora, bland annat ärver inte sambor varandra och det är inte säkert att sambor är förmånstagare till varandras livförsäkringar. Vänd dig till våra jurister för hjälp med till exempel samboavtal och testamente. Hör av dig så berättar vi mer. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

  Med en framtidsfullmakt väljer du vem som ska företräda dig gällande ekonomiska och personliga frågor om du en dag inte längre kan företräda dig själv på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande varaktigt tillstånd. Vänd dig till oss så hjälper vi dig att upprätta en framtidsfullmakt. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

  Rättspraxis handlar om hur en lag ska tolkas. När tingsrätten eller förvaltningsrätten ska döma i ett mål tittar de på om lagen har tolkats av en högre instans för att få stöd i att tolka lagen. När högre rättsinstanser som högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen samt specialdomstolar som arbetsdomstolen och migrationsöverdomstolen dömer i ett mål blir deras domslut prejudicerande, det vill säga vägledande för andra domstolar och därmed rättspraxis.