Vinst till God Juridik gällande personkretstillhörighet enligt LSS

Porträttbild Linda Bergstrand

Önskar du vår hjälp i ett ärende gällande LSS?

Ta kontakt med oss på info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40

 

Den 20 november 2020 blev jag kontaktad av en person som fått sitt beslut om assistansersättning hos Försäkringskassan indraget, då dennes hjälpbehov minskat något. Personen hade därefter ansökt om personlig assistans hos sin kommun som dock ansåg att denne inte tillhörde LSS personkrets 3.

Jag är mycket kritisk till kommunens bedömning och anser att beslutet var orimligt.  Personen i fråga hade amputerat båda underbenen samt båda armarna. Även om hjälpbehovet hade minskat något på grund av personens omfattande träningsinsatser, hade personen i fråga självfallet ett väldigt stort hjälpbehov. Nu riskerade denne att stå utan hjälp alternativt få kraftigt minskad hjälp enligt socialtjänstlagen.

Vi skickade in en överklagan av kommunens beslut den 26 november. Förvaltningsrätten valde att omedelbart ta upp ärendet till prövning och bifalla överklagandet. Dom meddelades i början av december 2020.

Min egen reflektion är att detta måste ha varit något av ett rekordsnabbt avgörande. Det är vanligt med väntetider på cirka ett år i Förvaltningsrätten.

Kommunen valde att inte överklaga domen vidare utan att istället bevilja assistans i rimlig omfattning, vilket både jag och personen i fråga naturligtvis är mycket glada över.

/Linda Bergstrand, Jurist på God Juridik