Debattartikel: Varför återkräver Försäkringskassan ersättning som använts korrekt?

Återkravet ger ingen ökad trygghet för den assistansberättigade, utan har enbart negativa effekter

I en debattartikel på Heja Olika bemöter God Juridiks VD tillika jurist Christian Källström Försäkringskassans beslut om återkrav på 10 miljoner kronor gällande tidigare utbetald assistansersättning. 

Försäkringskassan ansåg att ersättningen utbetalats felaktigt, då anordnaren saknade tillstånd för den personkrets som assistansen utfördes för. Det saknades således inte tillstånd för att utföra assistans, utan tillstånd för aktuell personkrets.

Då Försäkringskassan hade informationen och ersättningen inte använts till något annat än just assistans anser Christian Källström att Försäkringskassan kunde ha agerat på ett annat sätt, då detta återkrav drabbar såväl anordnaren och den enskilde negativt.

Du kan läsa artikeln i sin helhet här.

Vill du komma i kontakt med Christian når du honom lättast via e-post: christian.kallstrom@godjuridik.se

 

Fotnot: Christian Källström har inte varit juridiskt ombud i det aktuella målet.