Välkommet avgörande från HFD gällande tillfälligt utökad assistans för barn

Fotograf: Carl Johan Erikson. Källa: Sveriges domstolar.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit med ett välkommet avgörande där tillfälligt utökad assistans har beviljats för en tolvåring som varit frånvarande från skolan på grund av sjukdom

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i mål nr 5505-20 kommit med ett välkommet klargörande kring tillfälliga utökningar när barn med assistansersättning av någon anledning inte kan vara i skolan.

Målet handlar om en tolvåring där kommunen har valt att inte bevilja tillfälligt utökad assistans när barnet varit hemma från skolan på grund av sjukdom. Kommunen menade att det är alla föräldrars ansvar att ta hand om sina tolvåringar i denna situation.

HFD konstaterar att denna tolvåring har beviljats assistans av Försäkringskassan all vaken tid utom skoltid och 30 minuter per dag som dragits bort för föräldraansvaret. Detta betyder enligt HFD att tolvåringen alltid har ett behov av assistans när hen inte är i skolan – orsaken till frånvaron saknar betydelse. 

De assistanstimmar som har beviljats av Försäkringskassan kan inte omfördelas och behovet av utökad assistans omfattas inte av något föräldraansvar. Behovet har inte heller tillgodosetts på annat sätt och då ska tillfälligt utökad insats beviljas. 

Vill du komma i kontakt med oss?
Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40