Vad vill regeringen egentligen?

handskakning

Av januariavtalet, en politisk överenskommelse mellan S, MP, C och L, framgår att rätten till personlig assistans ska säkerställas. Det står ordagrant att: “Alla som har rätt till stöd ska få det.” Man kan av överenskommelsen förstå att andning och sondmatning ska prioriteras. I övrigt är det ytterst oklart hur man tänkt säkerställa assistansen för den som behöver.

I en nyligen utgiven promemoria från Socialdepartementet föreslås att samtliga hjälpmoment ska vara assistansgrundande när det gäller hjälp med andning och sondmatning. Vidare föreslås att hjälpbehov som ryms inom det normala föräldraansvaret ska kunna ge rätt till personlig assistans när det gäller andning och sondmatning. Det låter onekligen väldigt bra och som ett steg framåt.

Mindre bra och snarare ett steg bakåt är att man i samma promemoria föreslår en ändring av lagtexten gällande grundläggande behov som fastslår att ett sådant behov kan ge rätt till personlig assistans endast om det är av mycket privat och integritetskänslig karaktär (andning och sondmat undantaget). Detta nämns dock inte med ett enda ord i regeringens pressmeddelande.

Varför befästa senaste årens rättspraxis, som till stor del drivits fram av Försäkringskassan som av regeringen ålagts besparingskrav gällande assistansen, i lagtext? 

Om regeringen verkligen vill att alla som har rätt till stöd ska få det, så är detta inte rätt väg att gå. 

/Linda Bergstrand, jurist på God Juridik och God Assistans

Vill du komma i kontakt med mig? Mejla då linda.bergstrand@godjuridik.se