Utredning om statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Regeringen har gett en särskild utredare uppdraget att göra en översyn av huvudmannaskapet för personlig assistans och utreda frågan om statligt huvudmannaskap. 
 
Utredaren får i uppdrag att analysera för- och nackdelar med ett förändrat huvudmannaskap samt överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap.
 
Utredningen syftar också till att analysera vilka förändringar som krävs i LSS, SoL och SFB för att kunna genomföra ett statligt huvudmannaskap.
 
Utgångspunkten är att den som idag har beslut om personlig assistans från kommunen ska behålla sin rätt till assistans om huvudmannaskapet för assistansen blir statlig.
 
Lars Lööw är den som fått uppdraget som särskild utredare. Han är överdirektör på Arbetsförmedlingen och har även varit särskild utredare gällande översynen av yrket personlig assistans. Uppdraget ska redovisas senast 1 mars 2023.
 
 
Du kan läsa mer här.
 

Vill du komma i kontakt med oss? Mejla God Juridik på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.