Svårigheten att få rätt – även om man har rätt

karin

Jag får ofta höra frustration och uppgivenhet hos individer som söker vår juridiska hjälp. Många vittnar om hur svårt det är för dem att bevisa sina hjälpbehov för att få ett korrekt beslut enligt LSS som motsvarar deras just deras behov i vardagen.

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad till LSS, är en så kallad rättighetslagstiftning. Du måste själv bevisa att du uppfyller lagstiftarens krav och således kan erhålla rättigheterna enligt LSS.

 

Hur gör man då det?

 

En juridisk term som aktualiseras här är att personen som gör anspråk på en rättighet bär bevisbördan för att påvisa sin rätt. Att bära bevisbördan innebär att du som påstår något själv ska bevisa det. Du kan exempelvis bevisa det med skriftliga medicinska underlag, med intyg från personal på skolan, korttidsvistelse, daglig verksamhet eller dylikt som känner till hjälpbehov och omständigheter väl.

 

Vissa hjälpbehov är enkla för utomstående läkare och personal att observera och dessa iakttagelser sker naturligt i vardagen. Detta kan exempelvis vara hjälp med att sätta på sig skorna och jacka eller hjälp med förflyttningar.

 

Andra hjälpbehov är dock svårare att observera för utomstående såsom hjälpbehov på natten. Eller hur ska en läkare kunna intyga hur många gånger på en dag som en person behöver gå på toaletten?

 

Allt som oftast tillämpas så kallade skälighetsbedömningar gällande hjälpbehovs omfattning. Om man inte inkommer med ett intyg som påvisar att man har X toalettbesök per dag, gör handläggaren en egen bedömning av hur många toalettbesök som anses rimliga. Dock är sådant förfarande vanskligt för att vad som är rimligt för dig är nödvändigtvis inte skäligt för att tillgodose mina personliga behov.

 

Jag får allt oftare höra om försvårande omständigheter såsom att personer nekas intyg samt långa köer till läkarkontakt för att be om aktuellt medicinskt underlag.

 

Det blir allt svårare att påvisa sin rätt till insats enligt LSS. Men orsaken till detta ligger inte på individen som behöver hjälp utan på faktorer utanför individens möjlighet att påverka. Så även om man har rätt till en insats, så kan man inte framgångsrikt påvisa detta.  

 

/Karin Ståhlnacke, jurist

Vill du komma i kontakt med oss jurister på God Juridik?

Mejla info@godjuridik.se eller ring oss på tfn 010-405 55 40