Stor ökning av juridiska ärenden som rör återkrav från Försäkringskassan noteras av God Juridiks jurister

Den senaste tiden har God Juridiks jurister fått in en markant ökning av juridiska ärenden som rör ärenden med återkrav från Försäkringskassan. Allt som oftast grundar sig ärendena i att Försäkringskassan anser att det har skett så kallade väsentliga förändringar. Beviskravet för att påvisa att en så kallad väsentlig förändring har skett ligger på Försäkringskassan.

I flertalet ärenden noterar vi dock att Försäkringskassan inte motiverat besluten med en korrekt utredning och tillräckliga grunder, vilket i vår mening då inte påvisar att så kallade väsentliga förändringar skett.

 

Har du ett ärende gällande återkrav är du välkommen att kontakta oss. Vi har alltid en inledande timmes gratis rådgivning.

Kontakta God Juridik på info@godjuridik.se eller på 010 405 55 40.