Riskerar ditt barn att omhändertas enligt LVU? Välj en jurist med spetskompetens som företräder dig som förälder

Önskar du vår hjälp i ett LVU-ärende?

 

Ta kontakt med oss på info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40

 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, som förkortas till LVU, kan aktualiseras då det finns risk för barn och ungas hälsa eller utveckling med anledning av omsorgsbrister, våld, eller annan påtaglig risk för skada.

Lagstiftningen används även i situationer då barnet utsätter sig själv för fara genom exempelvis användning av beroendeframkallande medel såsom alkohol eller droger. Om den unge löper risk för det som kallas socialt nedbrytande beteende eller brottslig verksamhet så kan det också leda till att barnet omhändertas enligt LVU.

Ett beslut om omhändertagande enligt LVU ska enbart göras när det inte finns alternativa frivilliga lösningar via socialtjänstlagen.  

Du som vårdnadshavare har rätt att välja ett juridiskt ombud som företräder dig, så att du får en jurist som har erfarenhet och som kan besvara alla dina frågor på ett tryggt sätt under hela processen.

Vi tar oss an LVU-ärenden i Skåne och i Göteborgstrakten.

God Juridik har god kompetens och säkerställer att du som förälder får insikt i hela processen samt får förståelse för dina möjligheter. Med oss kan du känna dig trygg.