Prövningstillstånd i Hovrätten

Porträttbild Karin Ståhlnacke

God Juridiks jurist Karin Ståhlnacke har beviljats prövningstillstånd i Hovrätten i ett ärende rörande entledigande av godmanskap.

God juridik driver ett ärende rörande entledigande av godmanskap där huvudmannen är en ung man och hans god man, Linda Backström, innehaft sitt uppdrag under hela nio år. Under hela sitt uppdrag har det aldrig riktats kritik gentemot Linda Backström avseende hur hon skött godmanskapet.

I februari 2019 erhöll Lindas huvudman ett beslut från Kristianstad kommuns omsorgsnämnd med besked att hans personliga assistans enligt LSS helt dras in. Med anledning av detta publicerade Linda ett inlägg på sociala medier. I inlägget beskriver Linda sin och sin huvudmans frustration samt skildrar sin upplevelse av omsorgsnämndens bemötande.

Överförmyndarnämnden entledigade, med anledning av ovanstående, Linda från uppdraget som god man. Detta trots att Lindas huvudman tydligt påtalar att han fortsatt önskar Linda som god man.

God juridik driver detta ärende för att få svar på dels hur man ska tolka kraven enligt lag på att en god man ska vara rättrådig, erfaren och en i övrigt lämplig person  (enligt 11 kap. 12 § FB), samt dels frågan i vilken utsträckning en god man har yttrandefrihet i sociala medier.

För information, Linda har inte brutit mot någon sekretess då hennes huvudman har varit helt införstådd, och samtyckt, till alla publiceringar på Facebook som Linda gjort. Huvudmannen har vidare uttryckt en stark vilja att ha kvar Linda som sin god man.

God juridik beviljades nyligen prövningstillstånd för detta ärende i Hovrätten.

/Karin Ståhlnacke, jurist på God Juridik

Vill du komma i kontakt med mig? Mejla till karin.stahlnacke@godjuridik.se