Positiv dom gällande avlösarservice

God Juridiks jurist Linda Bergstrand har drivit och vunnit ett mål gällande avlösarservice.

En familj var beviljad avlösarservice enligt LSS med 12 timmar per månad. Efter en flytt till en annan kommun i närheten fick familjen avslag på ansökan om avlösarservice i den nya kommunen.

God Juridik hjälpte till med överklagandet och begärde dessutom ett interimistiskt beslut om rätt till insatsen i samma omfattning som tidigare i avvaktan på slutlig prövning.

Förvaltningsrätten valde att istället ta upp målet till slutlig prövning och biföll överklagandet.

 

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40