Positiv dom gällande aktivitetsersättning

Maria Sjöholm God Juridik

God Juridiks jurist Maria Sjöblom har drivit och vunnit ett mål mot Försäkringskassan.

Försäkringskassan nekande en sökande aktivitetsersättning för en viss period för att för perioden efter, i direkt anslutning till den nekade perioden, bevilja aktivitetsersättning.

Sökanden ingav i kammarrätten ett nytt läkarintyg som domstolen ansåg kunde beaktas för den aktuella perioden även om intyget avsåg en annan tidsperiod.

Kammarrätten ansåg att det samlade medicinska underlaget i målet gjorde sannolikt att sökandens arbetsförmåga var helt nedsatt i förhållande till förvärvsarbeten på arbetsmarknaden för den aktuella perioden. Överklagandet bifölls i sin helhet.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40