LSS-utredningen går ut på remiss

I januari 2019 presenterades LSS-utredningen, ”Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen” av den särskilda utredaren Gunilla Malmborg. De besparingskrav som låg till grund för utredningen initialt drogs visserligen tillbaka under utredningens gång, men genomsyrade ändå utredningen. Utredningen möttes av massiv kritik och troligen var vi ganska många som hoppades att utredningen skulle hamna i papperskorgen utan vidare åtgärder. Januariöverenskommelsen, den sakpolitiska överenskommelsen som presenterades några dagar senare, gav ju vissa förhoppningar om att så kanske skulle bli fallet.

Nu har regeringen beslutat att skicka utredningen på en remissrunda. Socialminister Lena Hallengren menar att de ser behov av ytterligare åtgärder för att förbättra den personliga assistansen och välkomnar remissinstansernas synpunkter.

Med hänsyn tagen till januariöverenskommelsen omfattar remissen inte de förslag som handlar om att begränsa möjligheterna till assistans för barn och för personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, samt förslaget om en schablon om 15 timmar i veckan för andra personliga behov för personer med assistans. 

Svaren ska vara regeringen tillhanda senast 12 november 2020. 

Vi jurister har tidigare sammanfattat LSS-utredningen, läs här.

Regeringens information om remissen hittar du här.

Vill du komma i kontakt med oss?
Mejla info@godjuridik.se eller ring oss på tfn 010-405 55 40