Lagändring från 1 november

Från den 1 november utgör andning ett grundläggande behov enligt LSS. För att ett hjälpbehov med andning ska anses föreligga ska det finnas följande:

  1. en dokumenterad nedsättning av någon av andningsfunktionerna samt
  2. en risk för den enskildes hälsa, ytterst den enskildes liv, om hjälpinsatserna inte ges.

I förarbetena ges exempel på hjälpbehov som kan anses vara grundläggande; avancerad andningsgymnastik, respiratorvård, hantering av trakealkanyl vid trakeostomi, slemsugning i andningsvägarna och övervakning på grund av risk för kvävning eller lungblödningar. Hjälpåtgärder som mer allmänt syftar till att förbättra andningsförmågan eller underlätta andning ger således inte rätt till personlig assistans som ett grundläggande behov.

En förutsättning för att andningshjälpen ska anses vara grundläggande är att åtgärden kan utföras som egenvård.

Man beräknar att ytterligare cirka 50 personer kommer att beviljas assistans på grund av denna lagändring.

/Linda Bergstrand, jurist på God Juridik och God Assistans

Vill du komma i kontakt med mig? Mejla då linda.bergstrand@godjuridik.se