Lagändring 1 juli innebär personlig assistans för samtliga hjälpmoment avseende andning och sondmatning

1 juli 2020 förväntas en lagändring träda ikraft som innebär att all hjälp med andning och sondmatning ska kunna ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), oavsett hjälpens karaktär.

Regeringen föreslår även att i LSS införa en reglering om att personlig assistans inte ska kunna lämnas för åtgärder som ryms inom det normala föräldraansvaret. Motsvarande bestämmelse finns redan i socialförsäkringsbalken. Undantagen är dock andning och sondmatning. För dessa hjälpbehov ska inget normalt föräldraansvar avräknas.

All hjälp med andning och sondmatning ska enligt förslaget undantas från kravet på särskilda skäl för assistansersättning i barnomsorg eller skola.

Äldre bestämmelser föreslås gälla före ikraftträdandet.
Lagändringen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Vill du läsa mer hittar du propositionen i sin helhet här.

Vill du komma i kontakt med oss?
Mejla info@godjuridik.se eller ring oss på tfn 010-405 55 40

Dela: