God Juridiks jurist svarar på frågor i media

God Juridiks jurist Linda Bergstrand har intervjuats av VLT

VLT har tidigare skrivit om Åsa som kämpar för att få tillbaka sina insatser, hemtjänst i assistansliknande form, enligt socialtjänstlagen (SoL). Detta är inte ett ärende som drivits av God Juridik.

God Juridiks jurist, Linda Bergstrand, har dock intervjuats som utomstående expert kring vad som gäller när ett beslut dras in.

På frågan om en kommun får dra in en insats för en person svarar Linda Bergstrand följande.

– Nej. Om ett beslut inte är tidsbegränsat får det endast ändras om det föreligger väsentligt ändrade förhållanden, det vill säga att den enskildes hjälpbehov har minskat. Det får inte vara en godtycklig bedömning hos kommunerna utan en faktisk förändring. En ändring av ett beslut måste förstås föregås av en utredning och ett nytt beslut.

Vidare framgår att en kommun inte heller kan gå emot en dom från förvaltningsrätten om det inte skett väsentligt ändrade förhållanden sedan dom meddelades.

Du kan läsa artikeln i sin helhet här.

 

Behöver du hjälp att ansöka om eller överklaga beslut enligt SoL är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

 

Mejla info@godjuridik.se eller ring oss på tfn 010-405 55 40