God Juridik intervjuas om Försäkringskassans omprövningar

God Juridiks jurist, Christian Källström, intervjuas på Assistanskoll om Försäkringskassans omprövningar

”Vad som förefaller ha skett i ett antal ärenden är att Försäkringskassan i sin utredning kommer fram till att det skett ”väsentliga” förändringar, tex för kommunikation eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper. Detta görs inte bara utifrån objektiva förändringar utan även subjektiva bedömningar om behovet föreligger.”

Läs hela artikeln i Assistanskoll här:

https://assistanskoll.se/20210302-Kellstrom-bade-lagstiftning-signaler.html

 

Vill du komma i kontakt med Christian Källström?

Mejla till info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40