Försäkringskassans tolkning av ”sminkdomen” kan strida mot FN-konventionen

Christian Källström nyanställd

Assistanskoll har intervjuat Christian Källström, VD och jurist på God Juridik, angående Försäkringskassans tolkning av högsta förvaltningsdomstolens dom 2019 ref. 56. I domen fastslår HFD att sminkning inte är ett grundläggande behov, då det inte handlar om att hålla kroppen ren.

Försäkringskassan har efter domens tillkomst uppdaterat sin vägledning och menar att personlig hygien enbart innefattar olika tvättmoment och att hålla sig ren är detsamma som att tvätta sig ren från smuts. Därmed riskerar t ex rakning, insmörjning m.m. att inte längre beviljas som grundläggande behov. Christian Källström anser att Försäkringskassan varit onödigt restriktiv i sin tolkning.

Christian Källström menar att det faktum att Försäkringskassan upprättat riktlinjer som inskränker befintlig rätt till assistans strider mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det rätta hade istället varit att enbart undanta sminkning från de grundläggande behoven, i enlighet med HFD:s dom.

Christian Källström anser att det borde lagstiftas om att gynnande beslut ska gälla tillsvidare. Detta skulle skydda den enskilde mot Försäkringskassans godtyckliga förändringar.

Vill du läsa mer hittar du intervjun i sin helhet här.

Vill du komma i kontakt med Christian når du honom via e-post: christian.kallstrom@godjuridik.se