Försäkringskassans omprövning

När Försäkringskassan har fattat ett beslut överklagas det inte direkt till domstol. Den enskilde får istället begära omprövning av beslutet varpå ärendet omprövas av en annan handläggare vid en särskild omprövningsenhet på Försäkringskassan. Det tar vanligtvis några veckor innan den enskilde får ett omprövningsbeslut.

Oftast ändrar Försäkringskassan inte sitt grundbeslut och det är först därefter möjligt för den enskilde att överklaga till förvaltningsrätten. Därför upplevs omprövningen nästan enbart som ett hinder i processen som ju fördröjs av detta extra moment innan prövningen i domstol tar vid. 

Men så ibland ändrar Försäkringskassan sin bedömning vid en begäran om omprövning. När det händer har något ofta förbisetts i grundutredningen.

Förra veckan mottog vi på God Juridik ett sådant omprövningsbeslut från Försäkringskassan gällande omvårdnadsbidrag.

En klient fick omvårdnadsbidraget indraget på grund av att barnet beviljades personlig assistans. Vid Försäkringskassans utredning framgick bland annat att klienten ville att vårdbesök, som inte tillgodosågs i beslutet om personlig assistans, skulle ingå i bedömningen av omvårdnadsbidraget. Det hade dock missats när beslutet fattades. Vidare hade Försäkringskassan förbisett att ett omfattande hjälpbehov nattetid inte var tillgodosett av beslutet om personlig assistans.

Försäkringskassan ändrade sitt beslut och tillerkände vår klient en fjärdedels omvårdnadsbidrag, trots beviljad personlig assistans.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40