Förlikning vid klander av testamente

Maria Sjöholm God Juridik

God Juridiks jurist Maria Sjöblom har för en klients räkning drivit ett ärende i tingsrätten gällande klander av testamente. En klient ville få hjälp med att förklara ett testamente ogiltigt. Målet avslutades med förlikning. Med förlikning menas att de tvistande parterna kommer överens om en frivillig uppgörelse. 

Rätten är skyldig att verka för förlikning och det finns klara fördelar med en förlikning.

I mål som rör ogiltigförklaring av testamente kan det vara svårt att bevisa i domstol att man har rätt. Det gäller inte endast att ha rätt, utan man måste även rätt för att vinna målet.

Den som vill få ett testamente ogiltigförklarat har bevisbördan för att visa att testamentet inte tillkommit på rätt sätt. I sakens natur ligger att det är svårt att bevisa vad som skett vid testamentets tillkomst då den som skrivit testamentet inte längre lever. 

Med förlikning går processen mycket fortare. När man kommit överens och avtalat om detaljerna är tvisten löst.

Processen blir också billigare. Utan huvudförhandling blir det naturligtvis mindre ombudskostnader. Vid en förlikning är det dessutom vanligt att man kommer överens om att vardera parten står för sina egna ombudskostnader. Om man däremot förlorar får den förlorande parten betala motpartens ombudskostnader.

 

Vill ni komma i kontakt med oss? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40