Förhindrade tvångsförflyttning

Christian Källström VD God Juridik

Önskar du vår hjälp i ett ärende gällande tvångsförflyttning?

Ta kontakt med oss på info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40

En stadsdelsnämnd i Stockholm ville pressa priserna för LSS-boenden och beslutade om att tvångsförflytta flera personer från sina boenden till andra billigare boenden.

Erik, en av dem som berördes av tvångsförflyttningen, fick kontakt med Christian Källström, VD och jurist på God Juridik, som lyckades hjälpa honom att förhindra tvångsförflyttningen.

Läs Christian Källströms debattartikel i Heja Olika.

https://hejaolika.se/artikel/erik-vann-i-domstol-men-risk-for-nya-tvangsflyttar/