Dom från Kammarrätten gällande omvårdnadsbidrag

Idag mottog God Juridik en dom från kammarrätten gällande omvårdnadsbidrag.

Kammarrätten delade inte Försäkringskassans och förvaltningsrättens bedömning om avslag på ansökan och beviljade vår klient en fjärdedels omvårdnadsbidrag för sitt barn.

Mycket goda nyheter!

I överklagandet har framhållits att tidigare praxis för vårdbidragets nivåer fortfarande gäller vid bedömningen av omvårdnadsbidrag, bortsett från den hänsyn som kan ha tagits till merkostnader. Även regeringen har uttalat att syftet med vårdbidragsreformen inte var att skapa ett mer strikt regelverk. 

Det finns till exempel omfattande kammarrättspraxis för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

 

Skulle ni behöva hjälp av oss? Ni är varmt välkomna att kontakta oss.
Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40