Debattartikel: Slopa kommuners tidsbegränsade assistansbeslut

God Juridiks jurist, Linda Bergstrand, anser att kommunerna inte bör få tidsbegränsa sina beslut, då detta felaktigt utnyttjas

Felaktiga tidsbegränsningar leder ofta till minskat stöd för den enskilde. Det är svårt för den enskilde att påvisa att denne inte uppnår goda levnadsvillkor med minskat stöd, då goda levnadsvillkor inte är definierat i lag.

Läs hela debattartikeln på Heja Olika här.

 

Vill du komma i kontakt med oss på God Juridik?

Mejla till info@godjuridik.se eller ring på 010-405 55 40