Debattartikel: Familjer tvingas fortsätta strida om parkeringstillstånd

Av en debattartikel på Heja Olika framgår att God Juridiks jurist och VD, Karin Ståhlnacke, fortsätter att framgångsrikt driva ärenden om parkeringstillstånd
 
20 oktober 2020 skrev Karin Ståhlnacke en debattartikel om att fler funkisfamiljer nekas parkeringstillstånd. Den publicerades på Heja Olika.
 
I en nyligen publicerad debattartikel konstaterar Karin Ståhlnacke att kommunerna nu, ett år senare, fortsätter att avslå ansökningar om parkeringstillstånd för barn med funktionsvariationer med hänvisning till det normala föräldraansvaret. Detta är en tankevurpa, menar Karin. Vid parkering är föräldrarna fråntagna praktiska och fysiska möjligheter att utöva tillsyn över sina barn om de tvingas lämna barnen vid målpunkten för att sedan parkera bilen.
 
Karin Ståhlnacke har drivit flera processer gällande parkeringstillstånd för barn där domstolen bifallit rätten till parkeringstillstånd. Hon efterlyser dock tydligare vägledning från högre instanser.
 
 
 

Behöver du hjälp med överklagan av parkeringstillstånd? Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40.