Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal om hur två gifta personer vill fördela sin egendom mellan sig vid en eventuell skilsmässa. Syftet är oftast att undanta viss eller all egendom från en framtida bodelning. Det kan gälla till exempel fastigheter eller företag.

Man kan skriva avtalet före man gifter sig eller under pågående äktenskap.

Det kan låta väldigt oromantiskt att tänka på en skilsmässa när man ska gifta sig eller redan är gift, men äktenskapsförordet fyller en viktig funktion genom att skapa trygghet inför framtiden. Det är dessutom lättare att diskutera uppdelning av egendom medan man är överens.

Ett äktenskapsförord måste registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Det ska vara daterat och båda makarna ska ha undertecknat det. Äktenskapsförordet måste inte vara bevittnat, men det bevittning kan minimera risken för framtida konflikter.

Glöm inte att alla avtal kan bli inaktuella. Det går att både ändra befintligt äktenskapsförord eller skriva ett helt nytt äktenskapsförord om förhållanden ändras.

Ofta är det bra att låta en jurist vara behjälplig vid upprättandet av ett avtal med viktig innebörd för framtiden.

 

Skulle ni behöva hjälp av oss? Ni är varmt välkomna att kontakta oss.
Mejla till oss på info@godjuridik.se eller ring 010-405 55 40