Socialrätt

Vi bistår dig med juridisk hjälp gällande socialtjänstens ansvar för kommunens medborgare, till exempel frågor som rör ekonomiskt bistånd, hemtjänst, äldreomsorg, särskilt boende, skuldsanering samt allmän förvaltningsrätt.

God Juridiks jurister har en stor kompetens inom hälso- och sjukvårdslagstiftning. Vi är även experter i frågor som rör bidrag inom socialförsäkringsrätt såsom assistansersättning, bilstöd, bostadsanpassning samt omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning (f d vårdbidrag och handikappersättning).

Vi informerar dig om aktuell lagstiftning och domstolspraxis samt hjälper dig att ansöka om de förmåner som du har rätt till. Om du skulle nekas din ansökta insats så hjälper vi dig att överklaga.

Låt oss hjälpa dig!​

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar.Fyll i formuläret eller slå oss en signal på 010-405 55 40. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

Priser/Arvode

Vår timkostnad motsvarar rättshjälpstaxan, 1404 kronor exklusive moms för 2020. Vi erbjuder gratis rådgivning första timmen och därefter lämnas en offert för ytterligare arbete. Vi kan erbjuda fast pris om så önskas.

Är du kund hos God Assistans eller God Omsorg, alternativt är anställd inom något av bolagen får du rabatt. Kostnaden för utbildning varierar beroende på omfattning och avstånd.

Kontakta oss för mer information och/eller en offert.

Frågor och svar

Ja, det kan vi. Våra jurister har framgångsrikt drivit ärenden gällande parkeringstillstånd ett flertal tillfällen. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

Den som är 19 men inte 30 år kan ha rätt till aktivitetsersättning från Försäkringskassan om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år eller om personen behöver förlänga sin skolgång på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Vänd dig till våra jurister för mer information och/eller hjälp med ansökan eller överklagan. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

Man kan inte längre ansöka om handikappersättning, utom om man idag har handikappersättning sedan tidigare där beslutet upphör efter 1 januari 2019, men före 1 juli 2020. Handikappersättning beviljades för en sammanvägning av vårdbehov och merkostnader, medan merkostnadsersättning beviljas enbart för merkostnader. Vänd dig till våra jurister för mer information och/eller hjälp med ansökan eller överklagan. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.