Familjerätt

Vi bistår dig med juridisk hjälp gällande familjerätt. Ett bra sätt att undvika framtida tvister är att exempelvis upprätta testamente, äktenskapsförord, samboavtal, framtidsfullmakt med mera. God Juridiks jurister har en stor kompetens inom familjerätt. Vi informerar dig om aktuell lagstiftning och domstolspraxis samt hjälper dig att formulera din vilja i juridiska dokument. Vi kan också bistå med hjälp med bodelning, bouppteckning och arvskifte.

Vårdnad, boende och umgänge (VBU)

När två föräldrar separerar uppstår det ofta frågor om vårdnad, boende och umgänge för barnen. De flesta löser detta på egen hand med hänsyn till vad som är bäst för barnen.

Vårdnad avser det juridiska ansvaret för barnet, det vill säga vem som har rätt att ta beslut om till exempel skola och vård. Den som är vårdnadshavare ska ansvara för att barnet får sina behov tillgodosedda. Detta inkluderar ofta att vårdnadshavaren ska se till att barnet får en bra och nära kontakt med båda sina föräldrar.

Boende avser barnets huvudsakliga bostad, det vill säga hos vem ska barnet bo.

Umgänge avser kontakt med den förälder som inte är vårdnadshavare.

Ibland kan det vara bra att skriva ett avtal som reglerar vårdnad, boende och umgänge och detta kan exempelvis familjerätten i kommunen hjälpa till med. Familjerätten kan även hjälpa till med samarbetssamtal om ni har svårt att komma överens.

I vissa fall uppstår dock så stora problem att det är bra att ta hjälp av ett juridiskt ombud. Vi kan bland annat hjälpa till med kommunikationen med den andre föräldern och hjälpa till att försöka hitta en frivillig lösning avseende vårdnad, boende och umgänge.

Är en frivillig lösning inte möjlig kan frågan om vad som är bäst för barnet behöva avgöras i domstol (tingsrätten). Vi kan givetvis också bistå med hjälp i domstolsprocessen.

Vårt arvode motsvarar rättshjälpstaxan. I vissa fall kan rättsskyddet i hemförsäkringen täcka en del av kostnaderna. Rättshjälp kan vara aktuellt om inkomsten är låg och någon ersättning inte kan fås via rättsskyddet. Läs mer om detta här

 

Om du vill skicka handlingar till oss via e-post
Om du skickar handlingar till oss via e-post föredrar vi att du skickar dem i PDF-format. Har du inte tillgång till en scanner kan du använda mobilens kamerafunktion i kombination med en app, t ex Scanner Pro eller Office Lens. Du kan annars posta dina handlingar till oss. Du hittar adressen till våra kontor här.

Låt oss hjälpa dig!​

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Fyll i formuläret eller slå oss en signal på 010-405 55 40. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

Priser/Arvode

Vår timkostnad motsvarar rättshjälpstaxan, 1755 kronor inklusive moms för 2020. Vi erbjuder gratis rådgivning första timmen och därefter lämnas en offert för ytterligare arbete. Vi kan erbjuda fast pris om så önskas.

Är du kund hos God Assistans eller God Omsorg, alternativt är anställd inom något av bolagen får du rabatt. Kostnaden för utbildning varierar beroende på omfattning och avstånd.

Kontakta oss för mer information och/eller en offert.

Frågor och svar

Javisst. Vänd dig till våra jurister så hjälper de dig med ett äktenskapsförord. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

Skillnaderna är ganska stora, bl a ärver inte sambor varandra och det är inte säkert att sambor är förmånstagare till varandras livförsäkringar. Vänd dig till våra jurister för hjälp med t ex samboavtal och testamente. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

Med en framtidsfullmakt väljer du vem som ska företräda dig gällande ekonomiska och personliga frågor om du en dag inte längre kan företräda dig själv p g a sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande varaktigt tillstånd. Vänd dig till oss för hjälp att upprätta en sådan. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.