Familjerätt

Vi bistår dig med juridisk hjälp gällande familjerätt. Ett bra sätt att undvika framtida tvister är att exempelvis upprätta testamente, äktenskapsförord, samboavtal, framtidsfullmakt med mera. God Juridiks jurister har en stor kompetens inom familjerätt. Vi informerar dig om aktuell lagstiftning och domstolspraxis samt hjälper dig att formulera din vilja i juridiska dokument. Vi kan också bistå med hjälp med bodelning, bouppteckning och arvskifte.

Låt oss hjälpa dig!​

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Fyll i formuläret eller slå oss en signal på 010-405 55 40. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

Priser/Arvode

Vår timkostnad motsvarar rättshjälpstaxan, 1404 kronor exklusive moms för 2020. Vi erbjuder gratis rådgivning första timmen och därefter lämnas en offert för ytterligare arbete. Vi kan erbjuda fast pris om så önskas.

Är du kund hos God Assistans eller God Omsorg, alternativt är anställd inom något av bolagen får du rabatt. Kostnaden för utbildning varierar beroende på omfattning och avstånd.

Kontakta oss för mer information och/eller en offert.

Frågor och svar

Javisst. Vänd dig till våra jurister så hjälper de dig med ett äktenskapsförord. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

Skillnaderna är ganska stora, bl a ärver inte sambor varandra och det är inte säkert att sambor är förmånstagare till varandras livförsäkringar. Vänd dig till våra jurister för hjälp med t ex samboavtal och testamente. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.

Med en framtidsfullmakt väljer du vem som ska företräda dig gällande ekonomiska och personliga frågor om du en dag inte längre kan företräda dig själv p g a sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande varaktigt tillstånd. Vänd dig till oss för hjälp att upprätta en sådan. Hos oss har du alltid en timmes gratis rådgivning.