Välkommen Christian Källström!

Vi är mycket glada över att kunna välkomna Christian Källström som ny VD för God Juridik!

Christian Källström har en Jur. Kand. från Lunds Universitet. Han har, efter att ha återvänt från USA, arbetat 12 år som chefsjurist på ett av Sveriges största assistansbolag. De senaste åren har Christian arbetat som bland annat målsägarbiträde, ombud i LVU-ärenden och vårdnadsmål på en advokatbyrå i Trollhättan. Han har även fortsatt att arbeta med LSS-ärenden, däribland personlig assistans och tvångsförflyttningar från LSS-boenden.

Christian drivs av en vilja att kunna hjälpa personer som är i svåra eller utsatta situationer. Han har en mångårig erfarenhet av att hjälpa människor gentemot stat och kommun.

Förutom skånska pratar Christan även engelska.

Med start 1 mars 2020 tillträder Christian som VD för God Juridik. Christian utgår från vårt kontor i Göteborg och kommer även att arbeta som jurist på God Assistans.

Christian kommer bland annat att arbeta med följande ärenden:

– Personlig assistans
– Andra typer av LSS ärenden, såsom tvångsförflyttningar från LSS- boenden, merkostnadsbidrag, ledsagare, etc.
– LVU. Ombud för föräldrar i ärenden om tvångsomhändertagande av barn
– Målsägarbiträde för personer utsatta för brott
– VBU. Ombud för föräldrar i vårdnadsmål
– Sjukersättning och sjukpenning

Vill du komma i kontakt med Christian når du honom lättast via e-post: christian.kallstrom@godjuridik.se